Direkt till innehåll

Sommararbeten 2019

Från och med den 17 juni händer det mycket i Göteborgstrafiken. Läs mer här!

Lägg datumet 17 juni på minnet. Då inleds flera arbeten med potential att påverka sommartrafiken i Göteborg. En del är normalt underhåll som sker under sommaren när trafiken tunnas ut, annat är större arbeten av mer ovanligt slag och åter annat är kopplat till den intensiva utvecklingsfas som Göteborg just nu befinner sig i. Det vi på Trafik Göteborg framförallt vill flagga för är följande:

– Underhållsarbete på Älvsborgsbron
– Ändrade körvägar kring Centralen
– Spårarbete mellan Valand och Korsvägen

Här nedan ska vi på Trafik Göteborg försöka reda ut det viktigaste som händer den 17 juni, kompletterat med en del annan viktig information som kan vara bra att känna till.

Underhållsarbete på Älvsborgsbron
Älvsborgsbron har hunnit bli medelålders (53 år i november för att vara exakt) och behöver rustas upp för att hålla även i fortsättningen. Den 17 juni inleds därför ett omfattande underhållsarbete som kommer att pågå fram till den 15 september. I korthet handlar det om att vägbanan ska rustas upp och få nya tätskikt, ny beläggning, nya betongskarvar samt ny mittbarriär. Arbetet tar paus efter den 15 september men återupptas och fortsätter på samma sätt de kommande två somrarna.

Redan på fredagskvällen den 14 juni klockan 21.00 börjar man med förberedelserna inför det stora arbete som sedan startar på allvar från och med måndagen den 17 juni. Då stängs två av sex körfält på Älvsborgsbron av dygnet runt, vilket betyder att trafiken får endast två körfält i vardera riktning att använda istället för dagens tre.

Trafikpåverkan blir alltså stor och restiderna på vardagsmorgnar/-eftermiddagar väntas öka. Mest ansträngd blir sannolikt trafiksituationen på Hisingssidan i rusningstrafik på vardagseftermiddagarna.

För att få ned trafikmängderna över bron och ge bussarna en chans att hålla sina tider kommer kollektivtrafiken att prioriteras på olika sätt. På fastlandssidan stängs påfarten från Högsboleden för biltrafik och hålls öppen endast för bussar och serviceresor-fordon, och detsamma gäller för Ivarsbergsmotet på Hisingssidan.

Du som brukar använda påfarten från Högsboleden för att köra upp på bron får istället söka dig till Västerleden eller Oscarsleden, och du som brukar köra upp på bron från Ivarsbergsmotet får leta dig ut på väg 155.

Busstrafiken prioriteras ytterligare på fastlandssidan genom att bussarna får ett busskörfält från Oscarsleden upp mot Älvsborgsbron.

Gående och cyklister påverkas av underhållsarbetet genom att den västra gång- och cykelbanan på Älvsborgsbron är stängd. Istället är den östra gång- och cykelbanan dubbelriktad.

Karta över påfarten till Älvsborgsbron från Högsboleden (klicka för större bild):

Karta över påfarten till Älvsborgsbron från Ivarsbergsmotet (klicka för större bild):

För att få fler pendlare över Älvsborgsbron att välja kollektivtrafiken sätter Västtrafik in två helt nya busslinjer över bron från och med den 17 juni. Bägge linjerna har Volvo Torslanda som destination:

– Linje 180 kommer att köra mellan Hovås och Volvo Torslanda;
– Linje 127 kommer att köra mellan Nordstan och Volvo Torslanda.

Klicka här för att få mer information från Västtrafik om de två nya busslinjerna.

Klicka här för att få mer information från Trafikverket om underhållsarbetet på Älvsborgsbron.

En ytterligare faktor som kan komma att påverka trafiken till och från Älvsborgsbron är att arbeten ska utföras på Västerleden vid Tynneredsmotet i sommar. Mellan den 16 juni och 18 augusti ska taket på spårvägstunneln som ligger under Västerleden vid motet repareras, vilket innebär att två körfält i taget stängs av.

Under den första etappen av arbetet är ett körfält på Västerleden i riktning söderut plus påfarten till Västerleden från Skattegårdsvägen avstängda.

Klicka här för att få mer information om arbetet vid Tynneredsmotet.

Ändrade körvägar vid Centralenområdet
Göteborg växer kraftigt och flera trafikpåverkande projekt pågår samtidigt i området kring Centralstationen, Nils Ericsonsgatan och Gullbergsstrand/Lilla Bommen. Redan idag är situationen på Nils Ericsonsgatan ansträngd med stängda körfält och nya körvägar, och den 17 juni sker nästa stora förändring. Då stängs Nils Ericsonsgatan norrut mot ”baksidan” av Centralstationen/Nils Ericsonterminalen, vilket innebär att du som kommer körande från Åkareplatsen-hållet inte längre kan nå Centralstationens korttidsparkering via denna väg. Det går då inte heller att nå vare sig Götatunneln eller E45 via denna väg.

För att köra till korttidsparkeringen på baksidan av Centralen måste du istället välja någon av de befintliga vägarna på den norra sidan av Centralstationen/Nils Ericsonterminalen, och samma princip gäller för att nå Götatunneln eller E45; du måste alltså köra runt hela området via E6/E45 och Gullbergsmotet.

Karta över de ändrade körvägarna vid Centralenområdet (klicka för större bild):

Notera att du som kommer körande på Nils Ericsonsgatan från Åkareplatsen-hållet fortfarande kan köra norrut mot Götaälvbron och Hisingen även efter den 17 juni. Dessutom öppnas en ny infart till Nordstans parkeringshus söderifrån via Nils Ericsonsgatan. Här vill vi flagga lite extra för att följa skyltningen noga efter den 17 juni så att du som kör bil inte av misstag hamnar på Hisingen.

För den som åker kollektivt via Centralenområdet gäller att flera busslinjer som kör på Nils Ericsonsgatan har fått ett nytt hållplatsläge vid hållplats Nordstan. Dessutom bör man här vara beredd på något längre restider, vilket beror på den begränsade framkomligheten och den ökade störningskänsligheten i området.

Bland övriga trafikpåverkande händelser i området kan nämnas att Gullbergs Strandgata mellan Vikingsgatan och Hamntorgsgatan är stängd sedan den 13 maj och fram till november.

Korsvägenområdet
Redan idag pågår det mycket i detta område, där byggnationen av Västlänken innebär att det har blivit färre körfält för bilister och nya vägar för cyklister och gående. Även om vägarna har ändrats en hel del går det dock fortfarande att komma fram till Korsvägenområdet.

För kollektivtrafikresenärer som ska besöka Liseberg/Svenska Mässan i sommar gäller att all spårvagnstrafik mellan Valand och Korsvägen är inställd mellan den 17 juni och 18 augusti. Orsaken är att spåren på denna sträcka är slitna och behöver bytas ut, vilket man passar på att göra under sommaren när antalet resor är färre.

Spårarbetena påverkar även busstrafiken. Inga bussar kommer att gå från Valand läge C/D eller från Berzeligatan, och de busslinjer som trafikerar sträckan Valand-Korsvägen får ändrade körvägar och ändrade hållplatslägen. Du som har tänkt att åka kollektivt från exempelvis Avenyn till Liseberg i sommar gör därför klokt i att kolla lite extra noga efter din resa i Västtrafiks reseplanerare.

För bilåkande sommarturister som har siktet inställt på Liseberg och kommer körande från E6 har vi slutligen ett hett tips: undvik avfarten i Kallebäck och välj istället någon av avfarterna vid Örgryte-, Gårda- eller Ullevimotet. Vilken av dessa avfarter du väljer beror på om du vill parkera på Lisebergs egen stora parkering söder om nöjesfältet, eller om du föredrar att ställa bilen norr om Liseberg.

Karta över p-platser i anslutning till Korsvägen, Liseberg och evenemangsområdet (klicka för större bild):

Mer om Göteborgstrafiken

Detta händer också i sommar

  • Den 17 juni byter Västtrafik till sommartidtabell.
  • Delsjövägen är fortsatt avstängd mellan Skårsgatan och Storagårdsgatan fram till hösten 2019.
  • I området kring Rosenlund/Haga pågår byggnationen av Västlänken Station Haga. Det innebär förändringar på framkomligheten i området: bland annat är Rosenlundsbron stängd och ersatt av en tillfällig gång- och cykelbro, och förbindelsen mellan Nya Allén/Norra Allégatan och Sprängkullsgatan är stängd. Den 17 juni flyttas bilkörfälten i Allén i riktning mot Järntorget en aning i sidled den 17 juni, samtidigt som gång- och cykeltrafiken får nya vägar. Vidare gäller att all spårvagnstrafik förbi hållplats Hagakyrkan är avstängd från och med den 8 juli och fyra veckor framåt; istället går spårvagnslinjerna 3, 6 och 11 via Stenpiren.
  • Nämnas kan också att Rosenlundsgatan – som varit stängd för genomfartstrafik sedan några månader tillbaka – återigen är öppen, preliminärt fram till början av augusti.
  • Renoveringen av Vasabron är inne i sitt slutskede och är planerad att öppnas den 15 juli. Här vill vi passa på att påminna om att Rosenlundsbron och Vasabron är avstängda samtidigt fram tills att Vasabron öppnar.
  • Även järnvägstrafiken påverkas av sommararbeten. Just i år ser sommartidtabellen för järnvägen lite annorlunda ut än vanligt, där restiderna kan vara något längre än normalt. Orsaken till detta är att järnvägen ska rustas upp ordentligt framöver, varför man i sommar har lagt in större marginaler än vanligt i tidtabellen. Håll utkik hos ditt tågbolag hur just din resa påverkas.

Läs också