Direkt till innehåll

Sprängningar stoppar trafiken på Hisingsleden

Den 14-20 april stängs Hisingsleden mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons Väg. Omledning sker.

Avstängningen gäller från tisdagen den 14 april klockan 12:00 till måndagen den 20 april klockan 05:00. Under den här tidsperioden leds fordonstrafiken om via Assar Gabrielssons Väg, Sörredsvägen samt väg 155, se karta nedan. En likadan avstängning är även aktuell helgen den 1-4 maj.

Tänk på att omledningen ger cirka tio minuter längre restid, så var ute i extra god tid.

Klicka för större karta:

hisingsleden_2004__KLAR_liten_fix.png

Orsaken till avstängningarna är sprängningsarbeten för byggnationen av Halvors länk, som blir en ny tvärförbindelse mellan Hisingsleden och Ytterhamnsmotet. Förberedande arbeten har pågått sedan i februari, men nu börjar bygget på allvar med sprängningar som följd. Parallellt med detta sker breddning av södra Hisingsleden.

Läs mer om byggprojekten här.

Sedan tidigare är gång- och cykelbanan längs Hisingsleden stängd på grund av ovanstående arbeten. Gående och cyklister hänvisas över Södra Biskopsgården och Svarte mosse-området, där det finns en skyltad gång- och cykelbana.

Tidigare artikel: Cyklister påverkas av vägbygge

Tidigare artikel: Södra delen av Hisingsleden stängs tillfälligt

Läs också