Direkt till innehåll

Stor påverkan på biltrafiken på Hisingsbron

Den 24 juni-21 juli ökar risken för köer på Hisingsbron på grund av ett spårarbete. Välj gärna andra älvförbindelser om du kör bil.

Den 24 juni-21 juli pågår ett spårarbete vid Hisingsbron som påverkar både kollektivtrafik och fordonstrafik. Under den här perioden är all spårvagnstrafik inställd och ersatt av buss.

Men arbetet påverkar även fordonstrafiken över bron i båda riktningar. Sedan tidigare är det begränsad framkomlighet för trafiken från Hisingen mot centrum och i sommar påverkas även biltrafiken från andra hållet.

Bil- och busstrafiken samsas

Mellan den 24 juni och 21 juli får bil- och busstrafiken samsas i ett körfält, från brofästet på Hisingssidan till Frihamnsmotet. Enligt Trafik Göteborgs trafikanalytiker kommer detta att leda till köer och långsamtgående trafik under dagtid.

– Generellt sett minskar trafiken under sommaren men i centrum är det fortfarande mycket trafik, även om den sprids ut jämnare under hela dagen. Samtidigt ökar mängden bussar i och med ersättningstrafiken över bron, säger Robin Holmér, trafikanalytiker på Trafik Göteborg.

Välj andra älvförbindelser

Du som kör bil rekommenderas därför att välja en annan älvförbindelse under den här perioden – annars får du se till att vara ute i god tid. Ett tips är att kolla i Trafiken.nu-appen innan du sätter dig i bilen, där du kan se trafikstörningar och köer i realtid.

För biltrafiken mot centrum förändras inte den trafiksituation som gäller sedan tidigare. Där är det begränsad framkomlighet förbi arbetsområdet i höjd med Frihamnsmotet och därefter har biltrafiken ett eget körfält mot centrum.

 

Mer information om spårarbetet och kollektivtrafiken: Trafik Göteborg: Spårvagnstrafiken över Hisingsbron ställs in – bussar ersätter

Läs också