Direkt till innehåll

Spårvagnstrafiken över Hisingsbron ställs in – bussar ersätter

Den 24 juni-21 juli går ingen spårvagnstrafik över Hisingsbron. Bussar ersätter och resenärer får räkna med extra byten. Samtidigt är det begränsad framkomlighet för biltrafiken över Hisingsbron i båda riktningar.

I sommar påverkas både resenärer och trafikanter som ska ta sig över Göta älv via Hisingsbron. Det beror på att den nya spårvägen som byggs mellan Lindholmen och Frihamnen nu ska kopplas ihop med Hisingsbron.

Mellan den 24 juni och 21 juli är all spårvagnstrafik över bron inställd och ersatt av buss. Samtidigt är det begränsad framkomlighet för biltrafiken över Hisingsbron i båda riktningar.

Extra byten och längre restider

Du som åker kollektivt hänvisas till ersättningsbuss mellan Nordstan och Hjalmar Brantingsplatsen, eller någon av de ordinarie busslinjerna. Vissa busslinjer som kör norrut mot Kungälv får dock ändrade körvägar via Marieholmstunneln och stannar inte alls vid Hjalmar Brantingsplatsen under den här perioden.

På Hisingen kör spårvagnslinje X mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Länsmansgården medan hållplats Frihamnen dras in helt.

Som resenär får du räkna med längre restider och extra byten. Missa inte heller att det samtidigt pågår spårarbeten som påverkar kollektivtrafiken i Brunnsparken. För mer information kan du söka din resa i Västtrafiks app To Go.

Stor påverkan på trafiken i Brunnsparken

Välj andra älvförbindelser

Samtidigt påverkas fordonstrafiken över Hisingsbron i båda riktningar. Sedan tidigare är det begränsad framkomlighet för trafiken från Hisingen mot centrum och i sommar påverkas även biltrafiken från andra hållet.

Det som händer är att bil- och busstrafiken får samsas i ett körfält förbi arbetsområdet, från brofästet på Hisingssidan till Frihamnsmotet. Detta kommer att leda till köer och långsamtgående trafik på bron. Du som kör bil rekommenderas därför att välja en annan älvförbindelse under den här perioden – annars får du se till att vara ute i god tid. Ett tips är att kolla i Trafiken.nu-appen innan du sätter dig i bilen, där du kan se trafikstörningar och köer i realtid.

Gående och cyklister påverkas inte

På grund av redan pågående arbeten rekommenderas gående och cyklister som ska till eller från Hjalmar Brantingsplatsen att välja gång- och cykelbanan på den östra sidan av bron. Ska du ta dig mellan centrum och Lindholmen kan du välja den västra sidan, ut mot havet, men tänk på att gång- och cykelbanan sedan tidigare är avstängd i höjd med Brantingsmotet.

Trafik vid Brantingsmotet påverkas i etapper

Läs också