Direkt till innehåll

Trafiken leds om när Viktoriagatan stängs

Det är pågående ledningsarbeten som är anledningen till att delar av Viktoriagatan stängs av mellan den 7 och 25 mars.

Det är pågående ledningsarbeten som är anledningen till att delar av Viktoriagatan stängs av mellan den 7 och 25 mars.

Vi påminner om att på måndag den 7 mars stängs delar av Viktoriagatan av för genomfartstrafik. Avstängningarna gäller till 25 mars och under tiden leds fordonstrafiken om via Erik Dahlbergsgatan.

Det är pågående ledningsarbeten som är anledningen till att delar av Viktoriagatan stängs av mellan den 7 och 25 mars. Avstängningarna sker etappvis under perioden, och främst på sträckan mellan Vasagatan och Storgatan. Biltrafik som kommer från Parkgatan leds om via Erik Dahlbergsgatan – följ skyltning på plats.

Samtidigt är intilliggande Storgatan enkelriktad mellan Haga kyrkogata och Viktoriagatan, vilket innebär att man får köra via Haga kyrkogata för att nå Storgatan. Detta gäller till slutet av april.

Vi påminner också om att arbetet med Västlänkens station samtidigt påverkar andra gator i närområdet, till exempel Sprängkullsgatan som sedan tidigare är stängd vid Hagakyrkan.

Klicka på bilden för att se en större karta.

Helstängd helg (19-20 mars)

Spårvagnstrafiken ska kunna köra som vanligt via Viktoriagatan under hela arbetsperioden med undantag för helgen 19-20 mars. Då utökas avstängningen på gatan och gäller även spårvagnstrafiken.

Busslinjerna som vanligtvis trafikerar Viktoriagatan får ändrade körvägar från den 7 mars till 18 augusti. Håll koll på indragna hållplatser och ändrade körvägar i appen Västtrafik To Go.

Viktoriagatan enkelriktas (april-augusti)

Ledningsarbetet fortsätter under våren. I början av april är Viktoriagatan öppen igen men endast för norrgående trafik, alltså i riktning mot Parkgatan/”Allén”. Fordonstrafik från Parkgatan fortsätter att ledas om via Erik Dahlbergsgatan. Detta gäller till slutet av augusti.

Gång- och cykeltrafik ska kunna passera arbetsområdet som vanligt under hela arbetsperioden.

Läs också