Direkt till innehåll

Två blir ett vid Eklandagatan

Busskörfältet där Eklandagatan mynnar ut i Södra Vägen är avstängt under en längre tid. Bilar och bussar får samsas i ett körfält.

Den ungerfärliga positionen för det avstängda körfältet framgår av kartan nedan. Orsaken till avstängningen är det pågående arbetet med Västlänkens järnvägstunnel och Station Korsvägen.

Avstängningen väntas gälla under en längre tid, preliminärt fram till mitten av juni, då det sker en större trafikomläggning vid Korsvägen. Mer information om sommarens trafikomläggning kommer längre fram.

Läs mer här om trafikhändelserna i Göteborg under 2020, däribland Korsvägen.

Läs också