Direkt till innehåll

Så öppnas broarna i Göteborg

Svenska | English

Den här sidan visar öppningstider för de öppningsbara broarna över Göta älv i Göteborg. För övrig information som kan vara relevant för den sjöfarande hänvisas till Sjöfartsverkets – Underrättelser för sjöfarande (UFS).

Hisingsbron

(57-42,9N  11-58,1E)       Sjökort 9312, 1352

:: Lyftbro med segelfri höjd vid stängd bro 12 m (max 28 m vid öppning).

Observera att området för tillfället är en byggarbetsplats och att det förekommer tidpunkter när möjlighet till passage kommer att vara begränsad, alternativt ej vara möjlig.  För information om tillfälliga inskränkningar av farleden, se UFS, Underrättelser för sjöfart.

Fritidsbåtar som väntar på broöppning får ej förtöja i brons ledverk (se röda linjer i bild nedan). Använd avsedda väntbryggor (se gröna cirklar i bild nedan).

Väntbryggor

Bild: Sjöfartsverket

Öppning

Bron öppnas efter kontakt med broförare och enligt nedanstående beskrivningar av öppningstider för fritids- och yrkessjöfart.
Inför öppning tas kontakt med broförare på VHF kanal 9 eller via telefonnummer 0730-27 72 72.

Öppningar för fritidssjöfart regleras genom schemalagda öppningar och öppningar för yrkessjöfart sker löpande över dygnet när yrkessjöfart så behöver passera, med undantag för spärrtider.

Spärrtiderna finns för att bidra till en god framkomlighet i den trafik som då rör sig över bron, tex kollektivtrafik, gång och cykeltrafik. Spärrtider är tider där ingen broöppning medges (om inte akuta skäl finns). Spärrtiderna ligger på helgfria vardagar klockan 06.00-09.00 och klockan 15.00-18.00. 

Ett sätt att ha koll på broöppningarna är att ladda ned appen Trafiken.nu. Där finns det möjlighet att ställa in en egen “Bevakning” som är en slags prenumeration för en vald vägsträcka eller område, där man får en push-notis när det inträffar något på en aktuell vägsträcka, inklusive broöppning. Dessa notiser kan man även få för andra typer av händelser i trafiksystemet.

Broöppning av Hisingsbron innebär en stängning av vägtrafiken i cirka 8-12 minuter. Det kan förekomma kortare eller längre öppningar också, beroende av öppningens förutsättningar. Om samtliga båtar inte har hunnit passera innan bron stängs, så öppnas bron igen efter omkring 20-30 minuter.

Öppningstider 

Broöppning för yrkessjöfart sker endast förutsatt att minst en båt har begärt öppning, enligt följande tider:

Vardagar: Kl. 00.00 – Kl. 06.00; Kl. 09.00 – Kl. 15.00; Kl. 18.00 – Kl. 24.00 Helgdagar: Kl. 00.00 – Kl. 24.00

Broöppning för fritidssjöfart sker endast förutsatt att minst en båt har begärt öppning, enligt följande tider i nedanstående tabell;

*Med sommartid avses den period då Västtrafik trafikerar enligt sommartidtabell, det vill säga ungefär från mitten av juni till mitten av augusti.
I år är det sommartidsschema: 12 juni -tom 18 augusti 2024.

Göteborgs stad är ansvarig anläggningsägare.

Marieholmsbroarna

(57-43,7N  11-59,6E)       Sjökort 9312, 1352

:: Svängbro med segelfri höjd vid stängd bro: 5,9 m.

Öppning
Kontakt tas med broförare på VHF kanal 9 eller via telefonnummer 0730-27 72 72.

Trafikverket är ansvarig anläggningsägare.

Sidan senast uppdaterad: 2024-05-03