Så öppnas broarna i Göteborg

Svenska | English

 

Den här sidan visas öppningstider för de öppningsbara broarna över Göta älv i Göteborg. För övrig information som kan vara relevant för den sjöfarande hänvisas till Sjöfartsverkets – Underrättelser för sjöfarande (UFS).

Götaälvbron

(57-42,9N  11-58,0E)       Sjökort 9312, 1352

Klaffbro med segelfri höjd vid stängd bro 18,3 m (sidospann avstängt).

Observera att Göta Älvbron är i området för en byggarbetsplats och att det förekommer tidpunkter när möjlighet till passage kommer att vara begränsad, alternativt ej vara möjlig. För mer information om bygget av Hisingsbron, se www.hisingsbron.se samt UFS

Hur påverkas området och förbifart under våren 2021, kan man läsa mer om här: Farledsavstängningar och framkomlighet på älven under våren – Stadsutveckling Göteborg – Göteborgs Stad (goteborg.se)

Öppningstider 

Vardagar: Kl. 00.00 – Kl. 06.00; Kl. 09.00 – Kl. 15.00; Kl. 18.00 – Kl. 24.00
Helgdagar: Kl. 00.00 – Kl. 24.00

När Hisingsbron öppnas för biltrafik under våren 2021 kommer dessa öppningstider ändras till Hisingsbrons öppningstider.

Göteborgs stad är ansvarig/ägare till bron

Öppning
Kontakt tas med broförare på VHF kanal 9 eller via telefonnummer 0730-27 72 72 .

Hisingsbron

(57-42,9N  11-58,1E)       Sjökort 9312, 1352

Lyftbro med segelfri höjd vid stängd bro 12 m (max 28 m vid öppning).

Planerad trafikstart för Hisingsbron är 9/5 2021. Observera att området för tillfället är en byggarbetsplats och att det förekommer tidpunkter när möjlighet till passage kommer att vara begränsad, alternativt ej vara möjlig. För mer information om bygget av Hisingsbron, se www.hisingsbron.se samt UFS.

Hur påverkas området och förbifart under våren 2021, kan man läsa mer om här: Farledsavstängningar och framkomlighet på älven under våren – Stadsutveckling Göteborg – Göteborgs Stad (goteborg.se)

Öppningstider för handelssjöfart (fr.o.m. 9/5 2021)

Vardagar: Kl. 00.00 – Kl. 06.00; Kl. 09.00 – Kl. 15.00; Kl. 18.00 – Kl. 24.00
Helgdagar: Kl. 00.00 – Kl. 24.00

 

Fasta öppningstider för fritidssjöfarten (fr.o.m. 9/5 2021)

Mellan klockan 22.00 och 05.00 öppnas Hisingsbron för fritidsjöfarten via anrop till broförare.

*Med sommartid avses den period då Västtrafik trafikerar enligt sommartidtabell, det vill säga ungefär från mitten av juni till mitten av augusti.

Läs mer om öppning av Hisingsbron för fritidssjöfarten.

Göteborgs stad är ansvarig anläggningsägare.

Öppning
Kontakt tas med broförare på VHF kanal 9 eller via telefonnummer 0730-27 72 72 .

 

Marieholmsbroarna

(57-43,7N  11-59,6E)       Sjökort 9312, 1352

Svängbro med segelfri höjd vid stängd bro: 5,9 m.

Öppning
Kontakt tas med broförare på VHF kanal 9. Har man ingen VHF ombord får man lägga sig intill bron till broföraren ger klartecken med ljussignaler att öppning kan ske.

Trafikverket är ansvarig anläggningsägare.

 

Uppdaterad: 2021-05-05