Direkt till innehåll

”Allra vanligast med obehöriga i spåret”

Hur är det att jobba med akuta trafikstörningar? Det vet Patricia Downes på Västtrafiks störningshantering.

Ibland händer det oförutsedda akuta händelser i kollektivtrafiken som påverkar dig som resenär. Det är då som Patricia Downes och hennes kollegor på Västtrafiks störningshantering kallas in.

– Här kan det gå från 0 till 10 på några sekunder, så det gäller att kunna prioritera och hantera stress, säger Patricia Downes, störningskoordinator för tåg på Västtrafiks störningshantering.

Samordning och information
Vid en akut störning är det huvudsakligen två saker som sker: samordning och utskick eller utrop av information. Samordningen består bland annat av att skicka ut trafikledare till platsen eller att sätta in ersättnings- och förstärkningstrafik.

– Vi ska hitta en lösning för att ta resenärerna från punkt A till B. Därför handlar det mycket om att vara en problemlösare, säger Patricia Downes.

Hur samordningen går till beror på om störningen är i spårvagns-, buss- eller tågtrafiken.

– Om det händer en akut störning i spårvagns- eller busstrafiken så skickar vi direkt ut en eller flera trafikledare till platsen för att avhjälpa situationen. De får sedan återkoppla till oss om hur det ser ut, säger hon och fortsätter:

– Vid en tågstörning har vi en ständig kontakt med trafikbolagen och Trafikverket, då det är de som tar beslut om vilka åtgärder som ska utföras. Sedan pratar vi en hel del med tågvärdarna, eftersom de kan ge oss en bra bild av situationen ombord.

Många kontaktvägar
Utifrån informationen som kommer fram tar störningskoordinatorerna beslut om vilka resurser som ska sättas in.

– Många tågresenärer upplever att det tar lång tid innan ersättningsbussarna är på plats, men om man ser till mängden kontaktvägar så går det fort. Sedan kan det dyka upp omständigheter som gör det svårt för oss att hitta en lösning. Det kan handla om att ersättningsbussen inte kan nå fram till tåget eller att bussen inte kan vända på vägen, säger hon.

I samma veva som koordinatorerna samordnar kring en störning skickas information ut till resenärerna via reseplaneraren, Västtrafiks hemsida, på berörda linjer och hållplatser och via utrop i alla fordon som berörs.

– Det är tillfredsställande när resenärerna har hittat vår information och blivit hjälpta av den. Vi vet att vi har gjort rätt när det är tyst hos kunderna, säger Patricia Downes.

Vanligast med obehöriga i spåret
Vad är det då som brukar orsaka trafikstörningar i kollektivtrafiken? Två av de vanligaste orsakerna till störningar i spårvagnstrafiken är olyckor eller fordonsfel, men inom tågtrafiken är det något annat.

– Den absolut vanligaste orsaken till störningar i tågtrafiken är obehöriga i spåret, säger hon och fortsätter:

– Jag vill poängtera hur viktigt det är att tänka på de stora negativa konsekvenser det ger att gena eller stå för nära ett järnvägsspår. Ibland måste all tågtrafik stoppas på den berörda sträckan eller så får tågen köra med reducerad hastighet, vilket förlänger restiden.

Väderleken ställer till det
En annan sak som kan orsaka problem i kollektivtrafiken är väderleken. Tågen påverkas inte så mycket av snö, men däremot av vind. Det kan vara träd som har fallit ned över spåren eller kontaktledningar som har rasat.

– I spårvagnstrafiken är det främst lövhalka på hösten som ställer till det, då det tar längre tid att få stopp på vagnen, säger hon.

Som Patricia Downes nämner i början är det viktigt att kunna prioritera och fokusera när det hettar till. Det finns dock stunder när det är svårare än vanligt.

– Det allra jobbigaste är när det sker olyckor. Man blir berörd och ledsen, samtidigt som man måste fokusera på att trafiken kommer fram, säger Patricia Downes.

Fakta: Störningshanteringen på Västtrafik
– Är indelad i två grupper: samordning och information. Samordningen ansvarar för ersättning- och förstärkningstrafik, bärgning, ordningsvakter och trafikledare. Information ansvarar för att skicka ut information till alla berörda parter.
– Är bemannad dygnet runt alla dagar i veckan.

Läs också