Direkt till innehåll

Ändrade körvägar till Stigbergstorget

På grund av spårarbeten är Stigbergsliden mot Stigbergstorget stängd för biltrafik från den 12 oktober och i två veckor framåt. Arbetena innebär även stor påverkan på spårvagnstrafiken.

Under oktober månad ska slitna spår och växlar bytas ut vid korsningen Stigbergsliden-Bangatan.

Den 12 oktober startar den första etappen av trafikstörande arbeten då Stigbergsliden stängs för biltrafik i västergående riktning, mot Stigbergstorget.

Biltrafik från Järntorget mot Stigbergstorget leds då istället om via Järntorgsmotet och Fiskhamnsmotet. Se kartan nedan.

För spårvagnstrafiken innebär spårarbetena ändrade körvägar och att vissa sträckor ersätts med buss, bland annat mellan Stigbergstorget och Järntorget.

Detta gäller för biltrafiken
Om du kommer körande från Första Långgatan och ska till Stigbergstorget leds du istället om vid Johannesplatsen mot Östra Sänkverksgatan och vidare ut på E45 österut. Via Järntorgsmotet tar du dig sedan tillbaka västerut på E45 eller Emigrantvägen. Därefter kör du söderut mot Fiskhamnsmotet och vidare in i området.

Omledningen innebär en mindre omväg, så räkna därför med något längre restid. Följ skyltning på plats.

Gående och cyklister tar sig fram som vanligt.

Kartan nedan visar omledningsvägen för biltrafiken mot Stigbergstorget när Stigbergsliden stängs västerut den 12-26 oktober. Klicka på bilden för större karta.

Karta över omledningsväg vid Stigbergsliden

Så påverkas spårvagnstrafiken
Den 12-26 oktober får spårvagnstrafiken vid Stigbergstorget ändrade körvägar.

För spårvagnsresenärer mellan Stigbergstorget-Masthuggstorget-Järntorget ersätts resan med buss.

Spårvagnstrafiken till och från Karl Johansgatan går under de aktuella veckorna endast via Bangatan.

För mer information om aktuella hållplatslägen för ersättningsbussar och ändrade körvägar i kollektivtrafiken, besök Västtrafiks hemsida.

Läs också