Direkt till innehåll

Hisingsleden stängs av för asfalteringsarbete

1 / 4

Under helgen den 2-3 april stängs Hisingsleden mellan Assar Gabrielssons väg och Gustav Larssons väg. Trafiken leds om, så du får räkna med något längre restid.

Asfalteringsarbetet påverkar trafiken från den 2 april klockan 05.00 till den 3 april klockan 16.00. Fordonstrafik på Hisingsleden kommer under den här perioden att ledas om via Assar Gabrielssons väg och Gustaf Larsons väg. Följ orange vägvisning och ta höjd för något längre restider.

Klicka på bilden för att se en större karta.

Gång- och cykelbana leds om

Under samma helg sker också förändringar för cyklister och fotgängare. Från den 2 april leds gång- och cykeltrafiken vid Sjumilastigen om på en nordligare sträckning i höjd med Gustav Larssons väg. Detta görs i samband med arbetet med den nya trafikplatsen Kålseredsmotet. Den här trafiklösningen kommer att gälla åtminstone till i höst.

Flera pågående arbeten

På Hisingsleden pågår just nu flera arbeten för att göra leden mer trafiksäker och öka kapaciteten för godstrafik. Förutom Kålseredsmotet pågår planering och byggnation av ytterligare två nya planskilda trafikplatser – Volvomotet och Björlandamotet. Så småningom ska det bli två körfält i varje riktning mellan Vädermotet och Björlandamotet. Trafiken påverkas periodvis under de närmaste månaderna genom sänkt hastighet, smalare körfält och korta sprängstopp på vardagar.

Klicka på bilden för att se en större karta.

Trafikverkets projektsida hittar du mer information om planerna för Hisingsleden.

Läs också