Direkt till innehåll

Intensiv sommar för Hisingsbron

1 / 2

Den 18 juli sker en längre broöppning på Götälvbron när pylonerna till Hisingsbron levereras. Senare i sommar anländer lyftspannet till bron.

Hisingsbron växer stadigt och i sommar ska bron få sin särpräglade siluett. I mitten av juli anländer ett fartyg från Spanien med bland annat de fyra lodräta stålpylonerna som ska sticka upp från mitten av bron.

Längre broöppning väntar
När fartyget anlänt lastas materialet om till en pråm, och denna pråm ska sedan i sin tur passera genom Götaälvbron fram till brobygget.

I samband med denna passage som sker 18 juli stängs Götaälvbron för en cirka 20 minuter lång broöppning. Samtidigt stängs farleden ett antal timmar.

Farleden stängs
Monteringsarbetet för att få pylonerna på plats på bron inleds den 20 juli, och då hålls farleden i Göta älv stängd under en längre tid. 

För exakta datum för olika delar av montage följ länken här: Tidsplan för montage på Hisingsbron.

– Vi beräknar att det tar två dagar att montera varje pylon. Det är nu som Hisingsbron får sin karakteristiska siluett, säger Susanne Wiberg, projektledare på trafikkontoret vid Göteborgs Stad för byggnationen av Hisingsbron, i ett pressmeddelande.

Lyftspannet levereras
I slutet av juli anländer också ytterligare ett fartyg från Spanien, den här gången med det stora lyftspannet till bron. Även lyftspannet lastas om till en pråm som sedan fraktar lasten fram till bygget. Detta väntas ske i slutet av augusti, och även här gäller att farleden stängs under en längre tidsperiod.

– Det blir trångt när vi går igenom Götaälvbron med lyftspannet. Öppningen är 44 meter och lyftspannet är 40 meter brett, så passagen måste ske väldigt lugnt och kontrollerat, säger Susanne Wiberg.

Om inget oförutsett inträffar väntas Hisingsbron öppna för bilar, bussar samt cyklister och gående i februari-mars 2021. De första spårvagnarna släpps på efter sommaren 2021.

Här hittar du mer information om Hisingsbron.

Läs också