Direkt till innehåll

Klarebergsvägen ska bli säkrare

En ny lokalgata ska byggas parallellt med Klarebergsvägen - detta för att förbättra trafikflödet just på Klarebergsvägen.

Du som brukar använda dig av Klarebergsvägen vid Klarebergsmotet för att köra på eller av E6 har förmodligen sett att vägarbeten inletts på platsen. Orsaken är att en lokalgata ska byggas mellan Ellesbovägen och Kärravägen, vilket kommer att separara den lokala trafiken från Klarabergsvägen.

På- och avfarter stängs
Följande kommer att ske vid Klarebergsvägen:

– anslutningen mellan Ellesbovägen och Klarebergsvägen stängs;

– anslutningen mellan Kärravägen och Klarebergsvägen stängs;

– en ny lokalgata byggs mellan Ellesbovägen och Kärravägen.

Den nya lokalgatan ska gå parallellt med Klarebergsvägen, söder om nämnda väg, och innebär att såväl trafiksäkerheten som framkomligheten i området förbättras.

Sprängningar i höst
Arbetet har nyligen inletts och kommer att pågå under hösten. I nuläget påverkas trafiken endast av att det är något smalare körfält på Klarebergsvägen, men inom cirka en månad kommer dessutom hastigheten på vägen att sänkas. Ytterligare något senare försvinner ett körfält på Klarebergsvägen så att det under en period endast blir ett körfält i vardera riktning.

Längre fram i höst ska sprängningsarbeten ske på platsen och då stängs trafiken av periodvis. Detta sker dagtid, mellan klockan 10 och 14, och varje sådant stopp kommer att pågå i max 10 minuter.

Exakt när dessa sprängningsarbeten inleds ber vi att få återkomma till, likaså när det gäller antalet stopp per dag och vilken trafik som kommer att påverkas.

Mer information om höstens arbeten vid Klarebergsvägen hittar du här.

Läs också