Direkt till innehåll

Glöm inte: Götatunneln är dubbelriktad

Tillbaka i trafiken efter julledighet? Tänk då på att Götatunnelns ena rör är stängt och trafiken går dubbelriktad i det andra, vilket innebär sämre framkomlighet.

Här är en påminnelse till dig som brukar köra genom Götatunneln och har varit ledig ett tag: sedan slutet av december är Götatunnelns norra rör stängt och trafiken leds dubbelriktad i det södra röret med ett körfält öppet i varje riktning. Orsaken är förstärkningsarbeten inför bygget av Västlänken.

Detta innebär att det råder stor trafikpåverkan på E45 i båda riktningar och minskad kapacitet i och kring tunneln – välj därför annan väg om du inte har målpunkt i området. Försök också att undvika högtrafik morgon och eftermiddag.

Kartan visar hur trafiken leds dubbelriktad i det södra röret vid Lilla Bommen-motet:

Karta som visar hur trafiken leds dubbelriktad i Götatunnelns södra rör samt ett rött kryss för att visa att påfarten mot Götatunneln från Lilla Bommen-motet stängs.

 

Mest kritiskt är det vid Järntorget. Eftersom tunnelmynningen där är för smal för dubbelriktad trafik leds trafiken på Oscarsleden mot centrum om via av- och påfarten i Järntorgsmotet. Detta skapar köer utmed Oscarsleden i riktning mot centrum under högtrafik – försök därför att undvika dessa tider eller välj annan väg.

Kartan visar hur trafiken vid Järntorgsmotet leds om via av- och påfarten:

Karta som visar hur trafiken på Oscarsleden leds om via av- och påfarten i Järntorgsmotet.

 

Tänk också på att påfarten mot Götatunneln från Lilla Bommen-motet är stängd och samma sak gäller avfarten västerut mot Järntorget inne i Götatunneln.

Förstärkningsarbetet i Götatunnelns norra rör pågår minst fram till sommaren 2021.

Tidigare artikel om Götatunnelns dubbelriktning.

Trafikverkets information om förstärkningsarbetena i Götatunneln.

Läs också