Direkt till innehåll

”Det kommer att bli spektakulärt”

1 / 2

Lördagen-söndagen den 22-23 augusti ska ett nytt brospann monteras på Nordreälvbron. Trafikverket varnar för köer på E6.

– Det kommer absolut att bli spektakulärt, och det kommer garanterat att uppstå tittköer på bron. Vi vill därför varna för köer på E6 både på lördagen och söndagen. Framförallt vill vi flagga för köer i södergående riktning på söndagen, eftersom de sista söndagarna i augusti är några av de mest trafikintensiva dagarna på året för trafiken från Bohuslän mot Göteborg, säger Trafikverkets ansvarige projektledare Andreas Hellström och lägger till:

– Vill man komma hem i tid söndagen den 23 augusti ska man starta sin resa i tid.

Stort arbete
Ingen som passerat Nordreälvbron på senare tid lär att ha missat att det pågår ett större arbete på bron. Arbetet startade november 2019 och består dels av att busskörfält ska anläggas, dels av att ett flertal underhålls- och renoveringsåtgärder ska utföras.

Bland annat ska den gamla öppningsbara brodelen bytas ut mot ett fast brospann.

Ett första brospann – arbetet sker på en längsgående sida i taget – ska nu alltså lyftas på plats. Den omfattande processen pågår mellan torsdagen den 20 augusti och söndagen den 23 augusti.

Kommer med pråm
– Brospannet kommer med pråm Nordre älv på torsdagen, sedan sker förberedande arbeten. På lördagen lyfts spannet upp på pråmen i höjd med bron, och därefter – förutsatt att vädret håller i sig – sker själva monteringen. Exakt när själva brolyftet sker beror på hur arbetet går, men sannolikt inleds det på lördagseftermiddagen och fortsätter sedan på söndagen, säger Andreas Hellström.

Den 200 ton tunga och 53 meter långa brodelen kommer då att lyftas upp med hjälp av fyra lyfttorn, innan den dras in i rätt läge fyra meter över vägbanan och därefter sänks ned. Brospannet kommer i detta skede att befinna sig bara någon meter från trafiken.

Sänkt hastighet rekommenderas
Rekommendationen till helgens trafikanter är att hålla en nedsänkt hastighet på 30 km/h över bron. Vidare kommer så kallade TMA-bilar att stå redo att ingripa om något oförutsatt skulle hända. Varken Trafikverket eller entreprenören Implenia ser emellertid några risker med bromonteringen.

– Vi chansar dock inte och ser vi minsta lilla tendens till fara så stänger vi av trafiken. Men framförallt vill vi uppmana folk att köra försiktigt. Nordreälvbron är även annars en extra störningskänslig plats och sker det en incident kan det bli köer som varar i flera timmar, säger Andreas Hellström som berättar att projektet håller tidsplanen och beräknas vara färdigt sommaren 2022.

– I oktober-november byter vi sida för arbetet på bron och spegelvänder då allting. Samma antal körfält kommer att gälla, däremot blir det faktiskt något bättre framkomlighet för den södergående trafiken.

Risk för vibrationer
Hastigheten över bron är redan idag nedsatt till 60 km/h på vardagar, och detta kommer att gälla även i fortsättningen.

– Vi vill passa på att vädja till folk om att hålla rådande hastighetsbegränsningar. Ungefär 80 procent kör för fort över bron, och även om våra arbetare är skyddade bakom tunga barriärer så uppstår vibrationer som påverkar arbetet, plus att det förstås är trafikfarligt, säger Andreas Hellström och avslutar:

– Vi vet dessutom att det inte blivit någon markant ökad restid på grund av broarbetet: mellan Klarebergsmotet och Rollsbomotet tar det i dagsläget cirka 5 minuter längre än normalt. Sett till helheten är det ingen särskilt stor påverkan.

Mer information om projektet med Nordreälvbron hittar du här.

Läs också