Direkt till innehåll

Nu inleds arbetena på Nordreälvbron

Den 10 november börjar trafiken att läggas om på Nordreälvbron inför de arbeten som sedan är planerade att pågå fram till sommaren 2022.

Arbetet består framför allt av att busskörfält ska byggas på Nordreälvbron i bägge riktningar för att förbättra framkomligheten för busstrafiken. Förhoppningen är att detta ska få fler pendlare att välja bussen mellan Kungälv och Göteborg. Samtidigt utförs nödvändiga underhålls- och renoveringsarbeten.

Mest påverkan första veckan
Under den första veckan pågår arbeten med att stegvis lägga om bilkörfälten på Nordreälvbron till den östra sidan, vilket påverkar trafiken kvälls- och nattetid. Endast ett körfält är öppet i vardera riktning klockan 20:00-05:00 och hastigheten sänks till 30 kilometer i timmen.

– Därefter har vi inga planerade arbeten ute i trafik, säger Andreas Hellström, ansvarig projektledare på Trafikverket.

All trafik på östra sidan
När trafikomläggningen är klar påbörjas arbetena på brons västra sida. Därför läggs bilkörfälten om till brons östra sida med betongbarriärer i mitten, se karta nedan. Allt för att skapa trygghet för trafikanter och vägarbetare på plats.

Klicka för större karta:

Under byggnationen kommer alltid två körfält att hållas öppna i vardera riktning på bron. Körfälten blir dock något smalare och hastigheten sänks från 80 till 60 kilometer i timmen på vardagar klockan 06:00-17:00. Övrig tid gäller 80 kilometer i timmen.

– Vi sänker hastigheten för att höja kapaciteten. Ju saktare du kör, desto kortare avstånd vågar du hålla till bilen framför. Och det är de korta avstånden mellan bilarna som är en förutsättning för att upprätthålla kapaciteten, säger Andreas Hellström.

Simuleringar har gjorts
Trots att det handlar om ett omfattande arbete räknar Trafikverket med små begränsningar för bilister.

– Vi har använt alla till buds stående medel för att få till en så bra framkomlighet som möjligt. Till exempel har vi gjort simuleringar av trafiken som visar att det ska fungera, säger Andreas Hellström och fortsätter:

– De första två veckorna kommer att vara värst innan folk har vant sig.

Klart 2022
Första etappen pågår fram till september 2020. Därefter inleds arbetet på den östra sidan av bron och all trafik hänvisas till den västra sidan.

Hela projektet beräknas vara klart sommaren 2022.

Läs mer om arbetet på Nordreälvbron här.

 

Läs också