Direkt till innehåll

Viktigt helgarbete väntar på Nordreälvbron

1 / 2

Arbetena på Nordreälvbron fortskrider som planerat. Första helgen i juni ska ännu ett brospann lyftas på plats.

november 2019 inleddes ett omfattande arbete på Nordreälvbron i Kungälv. Arbetet består dels av att busskörfält ska anläggas, dels av att ett flertal underhålls- och renoveringsåtgärder ska utföras.

I arbetet ingår också att den gamla öppningsbara brodelen ska bytas ut mot ett fast, permanent brospann.

Bytet sker etappvis och i augusti förra året monterades den västra delen av brospannet. Nu har turen kommit till den motsatta sidan.

Synligt för trafikanter

Lördag-söndag den 5-6 juni ska den nya, östra delen av brospannet – det vill säga den del som vetter mot Bohus fästning – lyftas på plats, något som kommer att vara synligt för trafikanterna på bron.

Enligt projektet som arbetar med Nordreälvbron innebär monteringen ingen direkt påverkan på trafiken, men man uppmanar alla trafikanter att sänka hastigheten – som på helger är satt till 80 km/h – när de passerar platsen.

“80 procent kör för fort”

När den västra delen av brospannet monterades påpekade Trafikverkets projektledare Andreas Hellström följande vad gäller hastigheten över bron:

– Vi vill passa på att vädja till folk om att hålla rådande hastighetsbegränsningar. Ungefär 80 procent kör för fort över bron, och även om våra arbetare är skyddade bakom tunga barriärer så uppstår vibrationer som påverkar arbetet, plus att det förstås är trafikfarligt.

Projektet flaggar dessutom för att det kan komma att uppstå viss köbildning under helgen, så ta gärna en titt i Trafiken.nu-appen om du planerar att köra över Nordreälvbron under den aktuella helgen.

Klart till årsskiftet?

Förutsatt att vädret är gynnsamt framöver väntas projektet kunna slutföra arbetet på bron innan årskiftet. Därefter återstår ett avslutade beläggningsarbete under våren 2022.

Vill du veta mer om själva arbetet på Nordreälvbron kan du klicka här: Trafikverkets information om Nordreälvbron.

Karta som visar var Nordreälvbron är belägen:
Karta som visar placeringen av Nordreälvbron.

Läs också