Direkt till innehåll

Flera linjer via Korsvägen flyttas i sommar

I juni sker en stor trafikomläggning vid Korsvägen, som innebär att flertalet buss- och spårvagnslinjer flyttas från området. Läs mer här!

Arbetet med Västlänken vid Korsvägen går in i en ny fas i sommar, då byggnationen av stationen inleds. Detta innebär stora förändringar för trafiken vid Korsvägen, särskilt för kollektivtrafiken.

Trafikomläggningen genomförs i två etapper med olika påverkan på buss- och spårvagnstrafiken. Generellt gäller att flertalet linjer flyttas från området, antingen permanent eller tillfälligt, och att många av dessa istället stannar vid Liseberg Station eller Berzelligatan.

Etapp 1: 13 juni-12 juli
Under den här perioden påverkas spårvagnslinjerna som trafikerar hållplatserna Scandinavium, Ullevi Södra och Liseberg. Endast spårvagnslinje 4 kör sin ordinarie väg. Busstrafiken påverkas av den begränsade framkomligheten vid Korsvägen.

Etapp 2: 13 juli till 19 juli
Under den här perioden påverkas spårvagnslinjerna som kör via hållplatserna Scandinavium, Ullevi Södra samt till Mölndal och via Chalmerstunneln. Endast spårvagnslinje 5 kör sin ordinarie väg. Precis som i första etappen påverkas busstrafiken av den begränsade framkomligheten vid Korsvägen.

Den 13 juli flyttas också spårvagnshållplatsen Liseberg till ett nytt läge vid Liseberg Station.

Här kan du läsa vilka linjer som berörs och på vilket sätt.

Läs också