Direkt till innehåll

Götaleden österut stängs på nytt

Helgen den 18-21 oktober är E45 österut, mellan Lilla Bommen och Stationsmotet, åter helt stängd. Trafiken leds om - stor risk för köer i Götatunneln och Centralenområdet.

Avstängningen gäller från fredagen den 18 oktober klockan 22:00 till måndagen den 21 oktober klockan 05:00.

Fordonstrafiken på E45 österut från Götatunneln leds om via Centralenområdet, vilket innebär en stor risk för köer. Längst köer väntas uppstå i Götatunneln, på Götaälvbron, Västra Sjöfarten, Norra Sjöfarten, Gullbergsvassgatan och Falutorgslänken.

Tänk också på att den så kallade Bananbron över E45 vid Södra Sjöfarten är stängd, vilket gör att mer trafik kör via rondellen norr om Centralstationen. Detta riskerar i sin tur att skapa ytterligare köer i Centralenområdet.

Artikel: “Bananbron” vid Lilla Bommen stängs

Även trafik västerut påverkas
Observera att även trafiken i västergående riktning, mellan Stationsmotet och Lilla Bommen, påverkas genom att ett av två körfält stängs. Detta innebär alltså att trafiken får samsas i ett och samma körfält på den aktuella sträckan. Syftet är att garantera säkerheten för arbetarna.

Välj andra vägar
En likadan avstängning som ovan utfördes under sista helgen i september, som ledde till långa köer i Centralenområdet och köer genom hela Götatunneln. Av säkerhetsskäl fick då Götatunneln stängas av i riktning mot Lilla Bommen vid två tillfällen. Orsaken till avstängningarna var framför allt stillastående trafik, men också att vissa trafikanter började vända och backa i tunneln – något som självklart är både olagligt och mycket trafikfarligt.

Om långa köer bildas i Götatunneln även nästkommande helg kommer tunneln att stängas av.

Detta kan vara bra att tänka på när du planerar din resa för helgen den 18-21 oktober, särskilt under lördagen då trafiken är som mest intensiv. Om du inte har Centralstationen som målpunkt rekommenderas du att köra via Älvsborgsbron eller E6 i stället för E45, eller undvika bilen i området och välja alternativa färdsätt. Måste du ta dig till Centralstationen under arbetsperioden får du räkna med avsevärt längre restid och köer i Götatunneln och Centralenområdet. Håll dig uppdaterad på det aktuella trafikläget via Trafiken.nu-appen eller webbsajten Trafiken.nu.

Så här sker omledningen i detalj:
Trafiken som kommer körande i Götatunneln från Järntorget och ska fortsätta mot E45/E6 Syd/E20 leds om via Södra Sjöfarten, Bergslagsgatan och Gullbergsvassgatan.

Du som ska mot E6 Syd/E20 hänvisas till den nya direktpåfarten från Gullbergsvass.

Du som ska mot E45 österut kör via Falutorgslänken och korsningen i Falutorget.

Klicka för större karta:

karta e45_gotaleden_stangs_tva_helger_liten_fix.jpg

Stationsmotet öppet för biltrafik
Fordonstrafiken från Gullbergsstrandsområdet kommer precis som tidigare att kunna köra ut på E45 i båda riktningar från Stationsmotet. Däremot kommer gång- och cykelvägen vid Stationsmotet i Kämpegatans förlängning att stängas. Gående och cyklister hänvisas till gång- och cykelbanan öster om Stadstjänarebron, som delvis går över Gullbergstunnelns tak. Se karta nedan.

Orsaken till helgavstängningarna är att Västlänken ska utföra ledningsarbeten.

Klicka för större karta:

karta_gc_stationsmotet_stangs_liten_fix.jpg

Läs också