Direkt till innehåll

Ny gångväg genom Nils Ericsonterminalen

Brukar du gå mellan Centralen och Gullbergsstrand? Från den 14 april leds du genom Nils Ericsonterminalen för att komma vidare mot rondellen norr om Centralen.

Du som är trafikant i Centralenområdet har fått vänja dig vid ständiga trafikförändringar. Detta beror på att flera stora byggprojekt som Hisingsbron, Västlänken och nedsänkningen av E45 pågår samtidigt.

Omledning genom NET
Den 14 april sker nästa förändring för gående mellan Centralstationen/Nils Ericsonterminalen och Gullbergsstrand. Då kommer du inte längre att kunna använda gångbanan längs Centralens korttidsparkering för att komma vidare mot Bergslagsgatans rondell och Gullbergsstrand.

Istället leds du genom Nils Ericsonterminalen för att sedan gå runt Västlänkens arbetsområde innan du kan fortsätta mot Regionens Hus och Gullbergsstrand, se karta nedan. Följ skyltning på plats.

Västlänkens arbetsområde är endast ungefärligt utritat (klicka för större karta):

nilsericson2004_KLAR_liten_fix.png

Cyklister mot Gullbergsstrand får precis som tidigare använda cykelbanan längs Bergslagsgatan och vidare mot Stationsmotet.

Om du ska gå till någon av verksamheterna på Kruthusgatan kan du använda den nyöppnade gångbanan på nämnda väg. Cyklister kan antingen cykla i körbanan på Kruthusgatan eller köra runt via Bergslagsgatan och Gullbergsvassgatan.

Utökat arbetsområde
Orsaken till den nya gångvägen genom Nils Ericsonterminalen är att Västlänken behöver utöka sitt arbetsområde ännu mer. Sedan tidigare har man gjort Bergslagsgatans rondell mindre och stängt in- och utfarten till Centralens parkering. Dessutom ska fyra av bussgaterna i norra delen av NET monteras ner. Allt för att skapa mer utrymme till byggnationen av Västlänken.

Läs också