Direkt till innehåll

Hisingsbron har öppnat

Du har väl inte missat att Hisingsbron har öppnat? Läs mer om vad som gäller för trafiken över bron.

Tekniska problem i form av deformationer på brons lyftspann innebar att viss osäkerhet rådde veckorna innan Hisingsbrons planerade öppning den 9 maj. Efter flera noggranna granskningar och tester gavs dock klartecken för trafikpåsläpp, vilket innebar att Hisingsbron på utsatt datum kunde öppna för all trafik utom spårvagnar.

Samtidigt stängdes Götaälvbron för all trafik utom kollektivtrafik.

Vissa begränsningar

Sedan den 9 maj är alltså Hisingsbron öppen för gående, cyklister samt för bilar och övrig motortrafik. Även för bussar är bron öppen – än så länge är det dock bara linje X2 som trafikerar bron.

För spårvagnarnas del får dessa vänta till den 16 augusti innan de släpps upp på bron.

Vissa andra begränsningar gäller ett tag till för trafiken över bron. Detta beror dels på att slutarbeten med själva bron pågår parallellt med att Götaälvbron snart ska börja rivas, dels på att omfattande infrastrukturarbeten pågår vid Centralen.

Det här gäller för respektive trafikslag:

Gående och cyklister

Den nya bron är flackare än Götaälvbron, vilket innebär en klar fördel för gående och cyklister. Utrymmet för gående och cyklister har också fått mer utrymme på Hisingsbron jämfört med Götaälvbron: gång- och cykelbanan på Hisingsbrons östra sida – alltså den som är belägen ”inåt landet” – är totalt 4,5 meter, medan den västra gång- och cykelbanan är 6,5 meter. På Götaälvbron har gående och cyklister bara haft 2,5 meter på respektive sida att samsas på.

Än så länge är det dock bara den östra gång- och cykelbanan som öppnat på Hisingsbron, där cykeltrafiken går dubbelriktad. På grund av slutarbeten med Hisingsbron och rivningen av Götaälvbron öppnar inte den västra gång- och cykelbanan förrän senare i höst.

Från fastlandet når du den östra gång- och cykelbanan antingen via Norra/Södra Sjöfarten eller via den östra sidan av Stadstjänaregatan, och från Hisingen får du ta vägen över Frihamnsmotet i höjd med Stångjärnsgatan för att nå nämnda gång- och cykelbana.

Busstrafik

För busstrafikens del är det alltså än så länge bara linje X2 som trafikerar den nya bron. Fram till den 12 juni, då Götaälvbron stängs för all kollektivtrafik, flyttas övriga busslinjer successivt över från Götaälvbron till Hisingsbron. Kolla i appen Västtrafik To Go för at se vad som gäller för just din bussresa.

Spårvagnstrafik

När det gäller spårvagnarna så är det alltså först den 16 augusti som dessa får börja trafikera Hisingsbron. Fram tills dess pågår arbeten med att bygga färdigt de slingrande ramperna för kollektivtrafiken – där både bussar och spårvagnar ska köra – och att koppla in spårvagnsspåren på den nya bron.

Som nämns ovan är den 12 juni ett viktigt datum att hålla reda på – då stängs Götaälvbron och då går det inte längre bussar eller spårvagnar över Götaälvbron. Mellan 12 juni och den 16 augusti, då alltså Hisingsbron släpper på spårvagnarna, är det ersättningsbuss mellan fastlandet och Hjalmar Brantingsplatsen eller någon av de ordinarie busslinjerna över Hisingsbron som gäller.

Bilister och övrig motortrafik

För bilister och övrig motortrafik är det nu återigen möjligt att köra över älven i bägge riktningar, något som inte varit möjligt på Götaälvbron på senare tid. Här bör nämnas att bilister och övrig motortrafik får samsas med busstrafiken i samma körfält på bron fram till den 16 augusti, då kollektivtrafikkörfälten på bron öppnas i sin helhet.

För dig som kommer från Hisingen och ska upp på Hisingsbron i riktning mot fastlandet finns det en trafiksignal strax innan brorampen. Orsaken till detta är att all trafik som ska upp på bron än så länge måste korsa körfälten för kollektivtrafiken. Detta kommer att justeras så småningom, när bussar och spårvagnar flyttar över till Hisingsbron och allt är färdigbyggt.

Nämnas kan att du som kör på Hisingsbron i riktning mot fastlandet och ska vidare västerut, det vill säga i riktning mot Majorna, har två val: antingen svänga höger direkt efter bron och fortsätta mot Operagatan, eller att köra rakt fram på Stadstjänarebron och sedan vidare mot Stationsmotet där du kan köra ned i Götatunneln västerut.

Avslutas våren 2022

Sammanfattningsvis gäller alltså viss begränsad framkomlighet för samtliga trafikslag på och kring Hisingsbron ett tag till och framförallt till den 16 augusti, då spårvagarna börjar trafikera bron. Vissa begränsningar i trafiken kan sedan förekomma fram till våren 2022, då projektet avslutas.

Läs också