Direkt till innehåll

Hisingsbron öppnar i maj

Här är en stor trafikhändelse att se fram emot: söndagen den 9 maj planeras Hisingsbron att öppnas för all trafik utom spårvagnar.

Byggnationen av Hisingsbron har pågått i drygt fyra år och närmar sig slutet. Projektet bakom det historiska infrastrukturbygget har därför meddelat att det nu finns ett datum för öppnandet av bron.

Som nämns ovan är alltså planen att öppna Hisingsbron söndagen den 9 maj.

Det som gäller är då att den nya bron öppnas för gående, cyklister, bilar och bussar.

Spårvagnarna börjar trafikera Hisingsbron efter sommaren. Orsaken till det är att spårvagnsspåren ska kopplas om plus att Hisingsbrons kollektivtrafikramper ska byggas färdigt. Inga spårvagnar går därför mellan fastlandet och Hisingen under sommaren, närmare bestämt mellan den 12 juni och 15 den augusti. Istället sätts ersättningsbussar in.

Fram till öppnandet av Hisingsbron den 9 maj pågår avslutande arbeten av olika slag. Dels ska räcken, barriärer och belysning monteras, dels ska beläggningsarbeten och linjemålning utföras. Dessutom ska avslutande tester av maskineri och lyftspann göras.

Mer information om klockslag för öppnandet och detaljer kring trafiklösningar kommer längre fram.

FAKTA OM HISINGSBRON

  • Hisingsbron är en så kallad lyftbro som förbinder Hisingen med fastlandet.
  • Bron är byggd i stål och betong och består dels av brodelen ”Arpeggio”, dels av en anslutande kollektivtrafikbro samt Stadstjänarebron. Bron kallas i sin helhet för Hisingsbron.
  • När Hisingsbron är stängd har den en segelfri höjd på 12 meter. När bron står i öppet läge har den en segelfri höjd på 28 meter.
  • De fyra pylonerna på mitten av bron har en höjd på cirka 35 meter över vattenytan.
  • Bredden på bron är cirka 40 meter.
  • Hisingsbron kommer att ha två vanliga körfält i vardera riktning, ett körfält för kollektivtrafik i vardera riktning samt dubbelriktade gång- och cykelbanor på båda sidor.
  • Den totala brolängden för Hisingsbron är 1 380 meter, om man räknar med samtliga delar på land.

Läs också