Direkt till innehåll

Nu öppnar Hisingsbron!

1 / 4

Den 9 maj öppnar Hisingsbron – Göteborgs nya älvförbindelse. Här är allt du behöver veta om trafiken inför öppningen.

In i det sista har det varit osäkert om Hisingsbron verkligen skulle kunna öppna den 9 maj – detta på grund av att deformationer upptäckts i brons lyftspann, det vill säga den höj- och sänkbara delen av bron.

Efter att deformationerna – som potentiellt och på sikt skulle kunna resultera i ytterligare skador på konstruktionen – noggrant granskats och testats är beslutet från projektet att planeringen för att öppna bron den 9 maj fortsätter.

Ytterligare kontroller kommer att göras fram till öppningen, men beskedet i nuläget är alltså att Hisingsbron kan öppna för normal trafikbelastning den 9 maj precis som planerat.

Öppningen av bron väntas ske någon gång på eftermiddagen den 9 maj, beroende på hur förberedelserna går. Notera dock att det inte sker någon officiell invigning den 9 maj – detta sker istället i början av september, när hela bron inklusive kollektivtrafikramper är färdigbyggd.

All trafik utom spårvagnar

Beskedet att öppningsdatumet den 9 maj kan hållas som planerat innebär att Göteborgs nya älvförbindelse kan öppna för trafik nästan exakt fyra år efter att det första symboliska spadtaget togs den 13 maj 2017.

Vissa redan planerade undantag för trafikpåsläppet gäller dock: samtidigt som bron öppnar för gående, cyklister, bussar, bilister och övrig motortrafik får spårvagnstrafiken vänta till den 16 augusti med att köra på bron.

Slutarbeten väntar

Den nya bron innebär en klar förbättring för alla trafikslag. Efter öppningen den 9 maj väntar dock slutarbeten med Hisingsbron, samtidigt som rivningen av Götaälvbron inleds. Förutom detta pågår som bekant omfattande infrastrukturarbeten vid Centralen, framförallt Västlänken-byggnationen.

Allt detta sammantaget innebär att det blir vissa begränsningar i trafiken på och kring Hisingsbron ett tag till.

Det här gäller för respektive trafikslag:

Gående och cyklister

För gående och cyklister blir det enklare att ta sig mellan fastlandet och Hisingen via Hisingsbron, detta eftersom den nya bron är betydligt lägre än Götaälvbron. Gående och cyklister får också mer utrymme på Hisingsbron jämfört med Götaälvbron: gång- och cykelbanan på den östra sidan – alltså den som är belägen ”inåt landet” – blir totalt 4,5 meter, medan den västra gång- och cykelbanan blir 6,5 meter (på Götaälvbron har gående och cyklister bara 2,5 meter på respektive sida att samsas på).

Gående och cyklister bör dock notera att det är endast den östra gång- och cykelbanan som öppnar den 9 maj. På grund av slutarbeten med Hisingsbron och rivningen av Götaälvbron öppnar inte den västra gång- och cykelbanan förrän senare i höst. Dessutom bör cyklister och gående räkna med periodvis påverkan även på den östra sidan, vilket även det beror på slutarbetena med Hisingsbron.

Busstrafik

För busstrafikens del blir det inledningsvis bara linje X2 som kommer att trafikera den nya bron efter den 9 maj. Därefter kommer allt fler busslinjer att successivt flytta över från Götaälvbron till Hisingsbron. Kolla i appen Västtrafik To Go om vad som gäller för just din busslinje.

Spårvagnstrafik

När det gäller spårvagnarna så är det alltså först den 16 augusti som dessa får börja trafikera Hisingsbron. Fram tills dess pågår arbeten med att bygga färdigt de slingrande ramperna för kollektivtrafiken – där både bussar och spårvagnar ska köra – och att koppla in spårvagnsspåren på den nya bron.

Ett viktigt datum att hålla reda på när det gäller spårvagnstrafiken är den 12 juni – från den dagen går det nämligen inte längre några spårvagnar över Götaälvbron. Mellan 12 juni och den 16 augusti, då alltså Hisingsbron släpper på spårvagnarna, är det ersättningsbuss eller någon av de ordinarie busslinjerna över Hisingsbron som gäller.

Bilister och övrig trafik

För bilister blir det från och med den 9 maj återigen möjligt att köra över älven i bägge riktningar, något som inte varit möjligt på Götaälvbron sedan en längre tid tillbaks. Här bör nämnas att bilister och övrig motortrafik får samsas med busstrafiken i samma körfält på bron fram till den 16 augusti, då kollektivtrafikkörfälten på bron öppnas i sin helhet.

Sammanfattningsvis gäller alltså viss begränsad framkomlighet för samtliga trafikslag på och kring Hisingsbron ett tag till och framförallt till den 16 augusti. Vissa begränsningar i trafiken kan sedan förekomma fram till våren 2022, då projektet avslutas.

FAKTA OM HISINGSBRON

Hisingsbron är en så kallad lyftbro som förbinder Hisingen med fastlandet.

Bron är byggd i stål och betong och består dels av brodelen ”Arpeggio”, dels av en anslutande kollektivtrafikbro samt Stadstjänarebron. Bron kallas i sin helhet för Hisingsbron.

När Hisingsbron är stängd har den en segelfri höjd på 12 meter. När bron står i öppet läge har den en segelfri höjd på 28 meter.

De fyra pylonerna på mitten av bron har en höjd på cirka 35 meter över vattenytan.

Bredden på bron är cirka 40 meter.

Hisingsbron har två vanliga körfält i vardera riktning, ett körfält för kollektivtrafik i vardera riktning samt dubbelriktade gång- och cykelbanor på båda sidor.

Den totala brolängden för Hisingsbron är 1 380 meter, om man räknar med samtliga delar på land.

Läs också