Direkt till innehåll

Insatser för ökad framkomlighet under corona

Gratis Styr och Ställ-cyklar första halvtimmen, nya temporära cykelbanor och mer plats för gående. Detta är några av insatserna som görs för att hjälpa handeln i coronatider.

Trafiknämnden i Göteborg har beslutat att införa flera åtgärder under maj och juni för att hjälpa besöksnäringen inklusive restauranger och handel, som kämpar i coronatider. Mycket handlar om att öka framkomligheten för bil, gång- och cykeltrafiken.

Gratis Styr och Ställ
För att underlätta för cyklister i centrala stan sänks kostnaden för nya Styr och Ställ, som preliminärt öppnar i juni, och registrerade användare får cykla gratis en halvtimme varje dag.

Dessutom skapas tillfälliga cykelbanor på somliga gator i stan.

Glesare gångbanor
En annan insats är att gående på populära gator och platser ska få mer utrymme. Exempel på gator där åtgärder undersöks är Kungsgatan mellan Kaserntorget och Esperantoplatsen, Södra Larmgatan förbi Grönsakstorget, korsningen Landsvägsgatan/Linnégatan samt området Plantagegatan/Prinsgatan.

Billigare parkeringar
För att bilister enklare ska ta sig in till city sänks parkeringsavgiften tillfälligt på 400 besöksparkeringar, från 30 kronor till 10 kronor i timmen. Dessa parkeringsplatser finns bland annat på Kungstorget, Grönsakstorget och vid Stora Teatern.

Mer information om åtgärderna hittar du här.

Läs också