Direkt till innehåll

Nya rådet: ”Åk inte spårvagn och buss!”

Folkhälsomyndigheten skärper tonen vad gäller kollektivtrafikresor. Du som inte måste bör undvika att åka kollektivt.

Att coronapandemin är långt ifrån över framgår med önskvärd tydlighet av Folkhälsomyndighetens förändrade råd om resor med kollektivtrafik.

För att förhindra ytterligare spridning av covid-19 gäller följande från och med lördagen den 13 juni:

– undvik kollektivtrafik där det inte går att boka plats, däribland spårvagnar och stadsbussar;

– du som ändå måste åka kollektivt bör välja alternativ där det går att boka plats;

– i första hand ska du hellre gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik.

För dig som trots allt måste åka kollektivt gäller samma råd som tidigare:

– håll avstånd och håll en god handhygien.

Läs också