Direkt till innehåll

Skärpta rekommendationer om munskydd

Nu uppmanas alla kollektivtrafikresenärer i Västra Götaland att bära munskydd vid alla resor, dygnet runt. Munskydd kan hämtas hos Västtrafik.

Nya rekommendationer om munskyddsanvändning i kollektivtrafiken gäller från och med den 17 februari. Sedan tidigare uppmanades resenärer att bära engångsmunskydd i rusningstrafik – nu rekommenderas kollektivtrafikresenärer i Västra Götaland att bära munskydd vid samtliga resor, dygnet runt.

– Nu är det särskilt viktigt att vi alla hjälps åt och följer de rekommendationer som finns. Vi uppmuntrar därför alla som reser med oss att alltid använda munskydd, säger Västtrafiks vd Lars Backström i ett pressmeddelande.

Gratis munskydd
För att underlätta för de resenärer som inte har möjlighet att skaffa egna munskydd delar Västtrafik ut munskydd i sina butiker. Du som har giltig biljett kan gratis hämta ut två munskydd.

Även i fortsättningen gäller uppmaningen att undvika onödiga resor och att i möjligaste mån hålla avstånd. Du som måste färdas kollektivt bör tänka på att endast använda munskyddet vid ett tillfälle och därefter slänga det på avsedd plats.

Ökad spridning
Orsaken till de skärpta munskyddsrekommendationerna i Västra Götaland är att spridningen av covid-19 återigen ökar i regionen. Rekommendationerna gäller i ett första skede till den 14 mars.

– Det är en mycket allvarlig situation då vi åter börjar få en ökning av antalet nya fall med covid-19. Vi befinner oss i ett läge där risken är mycket stor att smittspridningen tar ytterligare fart, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg i en skriftlig kommentar.

Hälften platser kan bokas
Du som behöver färdas med tåg eller långväga buss (gäller resor på över 15 mil) bör notera att endast hälften av alla platser ombord på dessa färdmedel är bokningsbara. Denna bestämmelse trädde i kraft den 14 februari och gäller till sista maj.

Bestämmelserna gäller inte retroaktivt, vilket innebär att du som bokade resa före den 14 februari kan åka som planerat.

Läs också