Direkt till innehåll

Nu öppnar nya citytunneln

Den nya Gullbergstunneln längs Götaleden öppnar etappvis den 15-18 mars. Under dessa dagar får du räkna med trafikstörningar på leden och i närområdet.

Gullbergstunneln är en nybyggd, cirka 400 meter lång tunnel som sträcker sig längs E45 Götaleden ungefär mittemellan Lilla Bommen och Falutorget. På den här kartan ser du var tunneln är belägen i förhållande till omgivningen:
Karta som visar var nya Gullbergstunneln går längs E45 Götaleden.

Öppnar etappvis
Byggnationen av Gullbergstunneln har pågått sedan 2016. Efter att varit öppen till hälften – där trafiken i ena riktningen gått i ”fel tunnelrör” – är tunneln nu redo att öppnas fullt ut.

Öppningen av tunneln med alla tillhörande förändringar längs Götaleden och i Gullbergsvassområdet sker etappvis mellan måndagen den 15 mars och torsdagen den 18 mars. Fredagen den 19 mars väntas allt vara klart. I listan längre ned ser du de viktigaste förändringarna som sker den 15-18 mars.

Klar förbättring
Den nya tunneln innebär en klar förbättring för trafiken längs Götaleden och i närområdet. Dels kommer trafiken på Götaleden att flyta på bättre – framförallt när Götatunnelns dubbelriktning har upphört – dels kommer det att bli enklare att ta sig till och från Gullbergsvass- och Gullbergsstrandsområdet.

Tunneln är också en förutsättning för anslutningarna till och från den nya Hisingsbron, plus att färdigställandet av tunneln innebär att Göteborgs Stad nu får möjlighet att bebygga marken ovanpå.

Räkna med störningar
Under öppningsdagarna den 15-18 mars får du räkna med störningar i trafiken. Därför är det bra om du kan välja andra vägar under dessa dagar. Om du måste köra hit så bör du vara ute i god tid. Detta gäller inte minst dig som behöver lämna eller hämta någon med bil på Centralens korttidsparkering.

Vi vill också påminna om att Götatunneln är fortsatt dubbelriktad fram till 20 augusti, vilket innebär att det är minskad kapacitet på Götaleden ett tag till.

Nya på- och avfarter
Du som vill veta mer i detalj vad som händer under öppningsdagarna den 15-18 mars kan kolla in följande lista:

– Gullbergstunneln öppnar i sin helhet.
– En ny avfart från E45 Götaleden österut till Stationsmotet öppnar.
– En ny påfart från Stationsmotet till E45 Götaleden österut öppnar.
– En ny påfart från Partihandelsgatan till E6 söderut öppnar.
– En ny avfart från E45 Götaleden till Partihandelsgatan öppnar.
– En ny påfart från Falutorgsmotet till E45 västerut öppnar.

Karta som visar vilka på- och avfarter som öppnar den 15-18 mars:
Karta över Gullbergstunneln samt tillhörande på- och avfarter från och till E45 Götaleden.

Ny cykelbana
När det gäller gång- och cykeltrafiken öppnar en gång- och cykelbana längs Partihandelsgatan förbi Cementafabriken. I ett senare skede öppnar en ny gång- och cykelbana i dess förlängning mellan Falutorgsmotet och Stationsmotet på den södra sidan av Götaleden.

För kollektivtrafikresenärer kan det vara bra att känna till att bussar nu får en snabbare och enklare väg ut från Centralenområdet till E45 Götaleden – detta tack vare den nya påfarten österut från Stationsmotet till Götaleden.

Fotnot: Gullbergstunneln är en del av Trafikverkets projekt ”E45, Lilla Bommen-Marieholm”. I detta projekt ingår även, bland annat, en fortsatt nedsänkning av E45 mellan den östra mynningen av Gullbergstunneln och Falutorget. Denna nedsänkning förbereds för en eventuell framtida överdäckning. Mer information om projektet ”E45, Lilla Bommen-Marieholm” hittar du genom att klicka här.

Läs också