Direkt till innehåll

Nya citytunneln snart klar

Inom kort öppnar nya Gullbergstunneln. Har du koll på var den ligger?

Gullbergstunneln? Är det möjligen en tunnel som går under Gullberget, där Skansen Lejonet ligger?

Nej, så är det förstås inte. Gullbergstunneln är en cirka 400 meter lång tunnel som sträcker sig längs E45 Götaleden ungefär – lite slarvigt uttryckt – mitt emellan Lilla Bommen och Falutorget. Kolla på kartan här för att se var tunneln ligger:Karta som visar var nya Gullbergstunneln går längs E45 Götaleden.

Byggnationen av Gullbergstunneln har pågått sedan 2016, och nu är tunneln redo att öppnas i sin helhet.

Komplex procedur
Öppningen sker i olika etapper mellan den 15 och 18 mars och från den 19 mars väntas allt vara klart. Under öppningsarbetet får du periodvis räkna med försämrad framkomlighet i området. Detta beror dels på att det är en komplex öppningsprocedur, dels på att det pågår mycket annat runt omkring som påverkar trafiken – inte minst slutförandet av Hisingsbron, som öppnar den 9 maj.

Öppnandet av Gullbergstunneln innebär att en av många pusselbitar vad gäller det expansiva Gullbergsvassområdet faller på plats. Förutom att tunneln är en förutsättning för anslutningarna till och från den nya Hisingsbron, så innebär den också att det blir enklare att ta sig till och från Gullbergsvass- och Gullbergsstrandsområdet.

När tunneln nu är klar så innebär det också att marken ovanför tunneln kan komma att bebyggas, vilket i sin tur innebär att staden kan utvecklas ännu mer i detta område.

Kan förlängas
Förutom att själva Gullbergstunneln nu har byggts färdigt så har Götaleden dessutom sänkts ned mellan den östra mynningen av tunneln och och Falutorget. Leden har därmed förberetts för en eventuell förlängning av tunneln. I framtiden kan Gullbergstunneln även byggas ihop med Götatunneln, men detta finns det inget beslut om i nuläget.

Håll utkik här hos Trafik Göteborg längre fram för detaljerad information om de olika etapperna under Gullbergstunnelns öppningsvecka.

Läs också