Direkt till innehåll

Trafikpåverkan i Allén

Arbeten har inletts i korsningen Södra Allégatan/Sprängkullsgatan, vilket påverkar samtlig trafik.

Med start den 17 oktober utför Västlänken VA-arbeten i korsningen Södra Allégatan/Sprängkullsgatan, som innebär att ett körfält på Södra Allégatan är avstängt. Se karta nedan. Detta innebär att biltrafiken i östergående riktning från Järntorget mot Kungsportsavenyn får köra in i spårområdet och att bil- och spårvagnstrafik får samsas i samma körfält.

Klicka för större karta:

va_arbeten_sodra_allegatan_sprangkullsgatan_liten_fix.jpg

Risk för köer i Allén
Det finns viss risk för att arbetet medför köer på Södra Allégatan i östergående riktning, främst under morgon och eftermiddag. Om så skulle ske så finns också risk för förseningar i spårvagnstrafiken från Järntorget mot Hagakyrkan.

Värt att notera är att det fortfarande går att svänga in på Sprängkullsgatan från Södra Allégatan.

Fotgängare leds om
Även gång- och cykeltrafiken påverkas av arbetet. Fotgängare som går längs Södra Allégatan leds om via Husargatan och Haga Östergata. Cyklister som kommer körande på Sprängkullsgatan i riktning mot Allén leds in i en fålla. Följ skyltning på plats.

Arbetet beräknas pågå i två veckor.

Läs också