Direkt till innehåll

Så tar du dig fram säkert i vintertrafiken

1 / 4

Under vintern är det mörkt och emellanåt dåligt väglag. Här är några tips på vad som är bra att tänka på i vintertrafiken!

Under vinterhalvåret tar vi oss fram i mörker och på ett ibland besvärligt väglag. Därför är det bra att vara ordentligt rustad för detta, både för din och dina medtrafikanters säkerhet.

Här har vi samlat information och tips på vad som är bra att tänka på i vintertrafiken.

För dig som kör bil:

Under vinterhalvåret kan det vara bra att ha extra koll på vädret innan du ger dig ut på vägarna – snö och halka kan ställa till det. Via tjänsten vägväder på Trafiken.nu och Trafikverkets hemsida kan du få information om temperatur i luft och vägyta, nederbörd och vindstyrka/riktning. Här är det viktigt att du anpassar hastigheten efter väglaget för att förhindra olyckor. Och om du skulle hamna bakom en plogbil – försök att ha tålamod. Varje år sker flera olyckor då bilister tränger sig förbi och utsätter sig själv och andra för fara. Att dessutom köra om i snörök är förenat med livsfara.

Före bilresan bör du också kontrollera vinterdäckens lufttryck och mönsterdjup, kylarvätskan, lamporna på bilen och att du har frystålig spolarvätska. Plus att det kan vara lämpligt att förse bilen med lite extra utrustning som ficklampa, reflexväst, isskrapa, snöborste, snöskyffel, bogserlina, startkablar, filtar, varma kläder och något att äta.

Försök också att välja vägar som är mötesfria och har mitträcken och var noga med att hålla avstånd och hastighetsgränsen. Kör försiktigt!

För dig som cyklar:

Många kollisioner mellan cyklister och bilister sker i mörker. Därför är det viktigt att du som cyklist använder belysning och reflexer – det är det dessutom lag på (kolla in länk längst ner). En reflexväst eller reflexband över dina kläder gör att du syns ännu bättre.

Enligt Trafikverket är halt underlag en av de främsta orsakerna till singelolyckor med cyklister och därför bör du använda dubbdäck eller däck med bra mönsterdjup. Om olyckan ändå är framme är det viktigt att använda cykelhjälm, som halverar risken för huvudskador.

Se också till att cykeln är i bra skick. Kolla så att bromsar och växlar fungerar som de ska.

För dig som går:

Tänk på att det är viktigt att du syns ordentligt – bär därför alltid reflex. Detta gäller ÄVEN där gatubelysningen är tänd. Med reflex ser en bilförare dig på cirka 125 meters avstånd och då har föraren god tid på sig att sakta in. Om du saknar reflex och har mörka kläder syns du först på 25 meters avstånd. Sätt reflexen långt ner på ben eller armar – då syns den bäst när du är i rörelse.

Välj också vinterskor med sulor som ger bra fäste.

Snöröjning och halkbekämpning

För att trafikanter ska kunna ta sig fram säkert i vinter gäller det också att vägarna vinterunderhålls. Men vem ansvarar för våra vägar vid snö och halka? Och var är plogbilen?

Trafikverket ansvarar för de större lederna och vägarna i Göteborg (statliga vägar) och en del av de gång- och cykelvägar som finns utmed de statliga vägarna. På bilvägarna bekämpas halkan med salt, vilket gör att vägen kan vara fri från snö och is även när det är kallt. På gång- och cykelvägarna sker halkbekämpningen normalt med sand.

Göteborgs Stad ansvarar för kommunala vägar, gator och gång- och cykelvägar och vid risk för halka startar halkbekämpningen omedelbart, oavsett tid på dygnet. Halkbekämpningen sker i huvudsak genom spridning av flis som är krossad sten. Under vinterperioden 15 oktober till 15 april har Göteborgs Stad full beredskap för att snabbt kunna underlätta i trafiken med snöröjning och halkbekämpning.

Fastighetsägaren ansvarar för vinterväghållning av gångbanor, gångvägar, trottoarer och trappor som ligger i anslutning till tomtens/fastighetens gräns mellan 1,2 meter till 10 meter.

När plogbilen kommer beror på hur trafikerad en väg eller gata är – på de mest trafikerade vägarna är kraven högt ställda. Det beror också på vem som ansvarar för vägen. Vill du veta när plogbilen kommer till din väg så kan du kolla in Trafikverkets plogbilskartor (länk finns längre ner).

Väglagsinformation på Trafiken.nu.

Väglagsinformation på Trafikverket.

SMHI:s information om trafikväder.

Artikel: Så går och cyklar du säkert i vinter.

Artikel: Se upp för halka!

Artikel: Så plogas vägarna i vinter.

Trafikverkets info till dig som går och cyklar.

Trafikverkets info till dig som kör bil.

Detta säger lagen om cykling i mörker.

Trafikverkets plogbilskartor.

Trafikverkets rutiner kring snöröjning och halkbekämpning.

Göteborgs Stads rutiner kring snöröjning och halkbekämpning.

Fastighetsägarens ansvar.

SMHIs vädervarningar.

Läs också