Direkt till innehåll

Se hit, alla ”Centralen-cyklister”!

Cyklar du regelbundet i området norr om Centralen? Då har du chansen att ingå i en referensgrupp och på så sätt tycka till om cykelbanorna.

Området kring Centralen, Lilla Bommen och Gullbergsvass/Gullbergsstrand är som bekant kraftigt präglat av flera stora byggprojekt. Därför kan det upplevas som en aning stökigt vad gäller trafiken, inte minst för cyklister.

Hanteras grundligt
För att cykelbanorna i området ska hålla en bra kvalitet under byggtiden finns det sedan våren 2019 en så kallad cykelreferensgrupp, där ett 60-tal cyklister ingår. Deltagarna uppmanas att rapportera in synpunkter med bild och beskrivning av felaktigheter, hinder och liknande.

Synpunkterna hjälper sedan den ansvariga parten att, där så är möjligt, åtgärda felet.

– Alla synpunkter hanteras grundligt. Ibland är det problem som våra projekt inte ansvarar för. Det kan till exempel vara Göteborg Energi som är och gräver någonstans, men då vidarebefordrar vi synpunkten till rätt ställe, säger Camille Delepierre, Trafikverkets sakkunniga i mobilitetsfrågor, till Göteborgs Stads webbpublikation Vårt Göteborg.

Så anmäler du dig
Nu vill cykelreferensgruppen ha fler deltagare.

Du som cyklar ofta – helst dagligen – i nämnda område uppmanas att skicka info om dig själv och dina cykelvanor till mailadressen cyklaunderbyggtid@trafikverket.se. Blir du ”godkänd” så får du sedan ytterligare instruktioner om hur du ska gå tillväga.

Information från Göteborgs Stad om cykelreferensgruppen.

Läs också