Direkt till innehåll

Trafiken vid Korsvägen flyttas på nytt

I sommar sker en trafikomläggning vid Korsvägen i två omgångar. Den 13 juli är det dags för flytt nummer 2, vilket innebär nya trafikförändringar.

Den 13 juni inleddes en omfattande trafikomläggning vid Korsvägen, som utförs i två etapper. Detta för att trafiken ska kunna komma fram under Västlänkens stationsbygge.

Nu har det blivit dags för den andra etappen, som startar den 13 juli och pågår fram till den 19 juli. Dessförinnan pågår förberedande arbeten som stoppar spårvagnstrafiken via Korsvägen från den 12 juli klockan 14:00 till den 13 juli klockan 04:00. Under den här tiden ersätts spårvagnarna med buss på sträckan Mölndal-Korsvägen-Valand.

Endast ett spår öppet
Därefter gäller nya förändringar för trafiken i området. När det gäller spårvagnstrafiken så trafikeras endast spåret mellan Örgrytevägen och Södra Vägen mot city och omvänt. Därmed är det enbart linje 5 som kör sin ordinarie väg – övriga spårvagnslinjer leds om eller ersätts med buss. Planera din resa i förväg i Västtrafik To Go.

Den 13 juli flyttas också spårvagnshållplatsen vid Liseberg till ett nytt läge vid Liseberg Station, vilket underlättar byten mellan buss, spårvagn och tåg.

Här är info om vilka linjer som berörs och på vilket sätt.

Två bilförändringar
För dig som bilist är det främst två förändringar att tänka på. Du kommer inte att kunna köra från varken Södra Vägen (från city) eller Skånegatan och vidare till Örgrytevägen – vilket kommer att vara fallet i fyra år. Man får istället välja andra vägar.

En positiv förändring blir dock att kopplingen mellan Södra Vägen från Mölndal till Skånegatan öppnar upp igen. Därmed slipper du ta omvägen via Focusområdet.

Klicka för större karta:

 

Cykeltrafik över bron
Nu har det också blivit dags att släppa på cykeltrafiken över den nya tillfälliga betongbron. Därmed kan gående och cyklister både ta sig fram över bron och via de befintliga gång- och cykelbanorna på den västra sidan av Korsvägen.

Klicka för större karta:

 

Den 20 juli är hela trafikomläggningen vid Korsvägen klar – därefter kommer trafiken fram på samma sätt i fyra år.

Läs mer om detta i vår artikel ”Så blir Korsvägen i fyra år”.

Här hittar du mer information om deletapp Korsvägen.

Läs också