Direkt till innehåll

Tre stora förändringar i kollektivtrafiken

Här är datumen att lägga på minnet: 22 maj, 29 maj och 12 juni. Då sker stora förändringar i kollektivtrafiken i centrala Göteborg.

I sommar får många resenärer i kollektivtrafiken räkna med förändrad resväg – därför är det viktigt att alltid söka sin resa i appen Västtrafik To Go. I dessa coronatider är det också bra om man kan gå eller cykla.

De största förändringarna sker den 22 maj, 29 maj och 12 juni – lägg därför dessa datum på minnet!

Spårarbete vid Drottningtorget

Den första stora förändringen inleds alltså den 22 maj och handlar om ett spårarbete vid Drottningtorget. Arbetet påverkar alla bussar och spårvagnar mellan Brunnsparken och Centralstationen och kollektivtrafiken måste därför läggas om på olika sätt.

Under dagtid på vardagar delas spårvagnslinje 1 och 4 i två delar och kommer inte att trafikera hållplats Centralstationen. Dessutom kommer flera linjer som kör via Brunnsparken och Centralstationen att avgå från ett annat hållplatsläge än normalt. Detta gäller fram till den 11 juni.

Hållplats Nordstan stängs helt

Den 29 maj sker nästa stora förändring för kollektivtrafiken i Centralenområdet. Då stängs hållplats Nordstan i riktning från Hisingen – sedan tidigare är hållplatsen stängd i motsatt riktning. Alltså kommer hållplats Nordstan att vara helt stängd i båda riktningar under sommaren. Orsaken är att bygget av nya hållplats Nordstan går in i sista fasen.

Resenärerna hänvisas till hållplatserna Centralstationen och Brunnsparken, där berörda linjer kommer att stanna istället. Ett flertal linjer får även nya körvägar och några busslinjer flyttas från Götaälvbron till Hisingsbron. Nya hållplats Nordstan står klar den 16 augusti.

Ingen spårvagnstrafik över Göta älv

Den 12 juni sker den allra största förändringen. Då stoppas nämligen all spårvagnstrafik över Göta älv på grund av arbeten med att färdigställa Hisingsbron. Spårstoppet gäller fram till den 16 augusti då spårvagnarna ska börja trafikera Hisingsbron.

Under den här sommarperioden kommer spårvagnar att köra mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Länsmansgården på Hisingen, men för att ta sig över älven får du åka med ersättningsbuss eller någon av de ordinarie busslinjerna.

I samband med detta dras också hållplats Lilla Bommen in i båda riktningar och några linjer får ändrade körvägar. Detta gäller också fram till den 16 augusti.

Läs också