Direkt till innehåll

Beläggningsarbeten på väg 40

Med start fredagen den 8 november sker beläggningsarbeten på en del av väg 40 strax väster om Borås. Omledning sker via gamla riksväg 40.

Den aktuella sträckan av väg 40 där beläggningsarbetena ska utföras är belägen strax väster om Borås och Viaredsmotet. Arbete på sträckan utfördes tidigare i höst, men på grund av problem med beläggningen behöver nu ytterligare arbete utföras.

Arbetet innebär att trafiken leds om etappvis på gamla riksväg 40 (nuvarande väg 1757) mellan Grönkullenmotet (nr 81) och Viaredsmotet (nr 83).

Följande gäller:

Etapp 1: riktning mot Borås
Från och med fredagen den 8 november klockan 19.00 till lördagen den 9 november klockan 09.00 är väg 40 avstängd i östergående riktning – det vill säga i riktning mot Borås – mellan Grönkullenmotet och Viaredsmotet.

Vägen öppnas för trafik lördag morgon men arbetet på vägen pågår sedan ytterligare en tid. Nedsatt hastighet till 70 km/h gäller på den aktuella sträckan tills arbetet är avslutat. Orsaken till den nedsatta hastigheten är att risk för stenskott föreligger. Av samma anledning kommer det att vara förbud mot omkörning.

Under tiden som väg 40 är avstängd i riktning mot Borås sker alltså omledning via gamla riksväg 40 från Grönkullenmotet till Viaredsmotet.

Uppdatering 11 november: på grund av vägens skick och det arbete som krävs för att kvalitetssäkra vägen kommer endast ett körfält av två att vara öppet dagtid klockan 05.30-19.30 under cirka två veckors tid. Från och med måndagen den 11 november och i två veckor framåt är väg 40 avstängd i östergående riktning kvälls- och nattetid klockan 19.30-05.30. Avstängningen gäller från Grönkullenmotet till Viaredsmotet, och under denna tid leds trafiken om via gamla riksväg 40 från nämnda Grönkullenmotet till Viaredsmotet.

Etapp 2: riktning mot Göteborg
Med start måndagen den 11 november flyttar arbetet över till västergående riktning, det vill säga i riktning mot Göteborg. Under cirka två veckors tid sker arbete kvälls- och nattetid varje dag klockan 20.00-05.30.

Första gången som arbete sker på väg 40 i riktning mot Göteborg är alltså den 11-12 november klockan 20.00-05.30.

Under tiden som arbetet pågår är väg 40 avstängd i västergående riktning från Viaredsmotet till Grönkullemotet. Omledning sker då återigen via gamla riksväg 40.

Dagtid – det vill säga klockan 05.30 till 20.00 – är väg 40 alltså öppen i riktning mot Göteborg. Notera dock att nedsatt hastighet till 90 km/h gäller på den aktuella arbetssträckan.

Notera också att du som kommer körande från Borås-hållet och ska till Landvetter flygplats under de två veckor som arbetet i riktning mot Göteborg pågår bör lägga på lite extra restid – framförallt då kvälls- och nattetid.

Läs också