Direkt till innehåll

Trängre på Västerleden från Älvsborgsbron

Från den 10 juli är endast ett körfält öppet på Västerleden söderut från Älvsborgsbron. Risk för köer - särskilt på eftermiddagen.

Under tiden som det stora underhållsarbetet på Älvsborgsbron pågår passar Trafikverket på att renovera bron vid Rödastensmotet. Arbetena görs samtidigt för att begränsa tiden som trafiken påverkas.

Hittills har trafiken på Västerleden söderut från Älvsborgsbron fått samsas i två körfält, men nu begränsas framkomligheten ytterligare.

Från den 10 juli klockan 21:00 till den 3 augusti klockan 05:00 kommer endast ett körfält att vara öppet på en sträcka av cirka 100 meter. Se karta nedan.

Klicka för större karta:

karta_rodastensmotet_liten_fix.png

Under den här tiden finns det risk för köer – särskilt på eftermiddagen. Det är dock lägre trafikflöden än normalt över Älvsborgsbron på grund av underhållsarbetet på bron och coronapandemin, vilket mildrar effekterna.

Artikel: Nu inleds sommarens underhåll på Älvsborgsbron.

Läs också