Direkt till innehåll

Endast ett körfält öppet på delar av Hisingsleden

Från eftermiddagen den 30 april och fram till i höst är en sträcka förbi Kålseredsmotet på Hisingsleden avstängd. Trafiken leds om på en parallell vägsträcka.

Från eftermiddagen den 30 april och fram till i höst är en sträcka förbi Kålseredsmotet på Hisingsleden avstängd. Trafiken leds om på en parallell vägsträcka.

Den 29-30 april stängs ett körfält på Hisingsleden i höjd med Kålseredsmotet inför omledning till parallell väg. Trafiken släpps fram växelvis med hjälp av vakt.

Byggnationen av Kålseredsmotet på Hisingsleden är i full gång och nu går arbetet in i ett skede där fordonstrafiken behöver ledas om till en parallell vägsträcka.

Endast ett körfält öppet

Mellan fredagen den 29 april klockan 19.00 och lördagen den 30 april klockan 14.00 utförs arbete med omläggning av trafiken till den nya sträckan. Då är endast ett körfält öppet på Hisingsleden mellan Kålseredsmotet och Gustav Larsons väg. Trafiken släpps fram växelvis med hjälp av vakt, så var uppmärksam och respektera hastigheten. Räkna också med att din restid blir något längre. Du som vill undvika arbetsområdet kan istället välja att köra Sörredsvägen.

Från eftermiddagen den 30 april hänvisas all fordonstrafik till den nya tillfälliga vägen som har ett körfält i varje riktning. Omledningen gäller fram till hösten 2022.

Halvors länk färdig

Kålseredsmotet är en deletapp av ombyggnationen av Hisingsleden. Utöver Kålseredsmotet pågår planering och byggnation av ytterligare två nya trafikplatser – Volvomotet och Björlandamotet. Arbetena görs för att öka säkerheten och framkomligheten. Den 29 april är också Halvors länk helt klar då den nya trafikplatsen Vikansmotet samt gång- och cykelbana öppnar. Här kan du läsa mer om detta.

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer på Hisingsleden kan du besöka projektets hemsida.

Läs också