Direkt till innehåll

Gång- och cykeltrafiken över Älvsborgsbron byter sida

Från 1 februari flyttas den dubbelriktade gång- och cykeltrafiken över Älvsborgsbron till den västra sidan mot havet.

Gående och cyklister över Älvsborgsbron har sedan januari samsats på den östra sidan av bron. Nu stängs den östra gång- och cykelbanan inför sommarens underhållsarbeten på Älvsborgsbron.

Måndagen den 1 februari stängs och flyttas den dubbelriktade gång- och cykeltrafiken över Älvsborgsbron från den östra sidan närmast staden till den västra sidan.

Det innebär att all gång- och cykeltrafik får samsas på den västra sidan av bron, ut mot havet.

Gång och cykel samsas till hösten 2021

Dubbelriktad gång- och cykeltrafik på Älvsborgsbrons västra sida innebär att du som går eller cyklar över bron får tänka på att anpassa farten och hålla avstånd.

Den östra gång- och cykelbanan väntas åter öppna under hösten 2021. Något exakt datum finns ännu inte.

Sommarens underhållsarbete på Älvsborgsbron

Orsaken till att den östra sidan stängs för gående och cyklister är att ytan behövs till materialhantering och utrymme för ställningsförankring, inför sommarens underhållsarbeten på Älvsborgsbron.

Sommarens arbeten är den sista etappen av underhållsarbete på Älvsborgsbron. Arbetena som påverkar biltrafiken startar i april och pågår till hösten 2021.

Du kan läsa mer om sommarens underhållsarbete på Älvsborgsbron på Trafikverkets hemsida.

Läs också