Direkt till innehåll

Missa inte: Arbetet på Älvsborgsbron igång

Nu pågår underhållsarbetet på Älvsborgsbron, som påverkar trafiken kraftigt. Räkna med längre restider under morgon och eftermiddag.

Just nu utförs den tredje och sista etappen av det stora underhållsarbetet på Älvsborgsbron. Ett arbete som är nödvändigt för att den över 50 år gamla bron ska hålla en godkänd standard.

Begränsad framkomlighet

Arbetet startade den 16 april och pågår dygnet runt fram till den 29 augusti. Detta innebär att trafiken över bron påverkas på olika sätt. I stora drag handlar det om att ett körfält är stängt i varje riktning och att påfarterna från Högsboleden och Ivarsbergsmotet är stängda för biltrafik.

I år är det de två mittersta körfälten som är stängda – detta betyder att arbetarna på bron har trafik på båda sidor om arbetsområdet. För allas säkerhet är hastigheten sänkt till 40 kilometer i timmen. Var vänlig att respektera hastighetsgränsen och kör försiktigt.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar att körfält och påfarter stängs på och kring Älvsborgsbron.

Två stora arbeten pågår samtidigt

Parallellt med arbetena på Älvsborgsbron pågår också arbetena och dubbelriktningen i Götatunneln, något som väntas förvärra trafiksituationen på de stora lederna.

Utifrån trafikanalyser – baserade på normala trafikflöden före coronapandemin – är bedömningen att framkomligheten kommer att påverkas negativt under både morgon och eftermiddag med längre restider som följd. Försök därför att undvika dessa tider!

Hur pass ansträngd trafiksituationen blir hänger på trafikmängden, som i nuläget är lägre än vanligt på grund av coronapandemin. Håll dig uppdaterad om det aktuella trafikläget via appen Trafiken.nu.

Tidigare artikel med fullständig info om trafikpåverkan under arbetet.

Läs också