Direkt till innehåll

Tredje gången gillt för Älvsborgsbron

Den 16 april startar årets stora trafikpåverkande arbeten på Älvsborgsbron. Räkna med längre restider, särskilt under morgon och eftermiddag!

Älvsborgsbron är över 50 år gammal och behöver regelbundet restaureras för att hålla en godkänd standard. Under de två föregående somrarna har därför ett omfattande underhållsarbete pågått på bron. I år är det dags för den tredje och sista etappen.

Ett körfält stängs i varje riktning

Den 16 april inleds årets stora underhållsarbete på Älvsborgsbron och pågår dygnet runt fram till den 29 augusti. Under den här perioden påverkas trafiken på olika sätt.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar att körfält och påfarter stängs på och kring Älvsborgsbron.

 

I år är det de två mittersta körfälten som stängs av, ett i varje riktning. Detta innebär att arbetarna på bron får trafik på båda sidor om arbetsområdet, så respektera hastighetsgränsen och kör försiktigt. För allas säkerhet sänks hastigheten till 40 kilometer i timmen.

En annan nyhet är att det vänstra körfältet i respektive riktning blir smalare än normalt – därför rekommenderas endast biltrafik att använda detta körfält.

Precis som förra året får trafiken från Västerleden, alltså från Mölndalshållet, samsas i ett körfält istället för två upp på bron. Och trafiken från Oscarsleden får ett eget körfält upp på bron, vilket betyder att det även i år inte sker några vävningar på bron.

Arbeten i Götatunneln samtidigt

I år ser det också lite annorlunda ut då arbeten på Älvsborgsbron och i Götatunneln pågår samtidigt under flera månader. Utifrån trafikanalyser – baserade på normala trafikflöden före coronapandemin – är bedömningen att framkomligheten kommer att påverkas negativt under både morgon och eftermiddag med längre restider som följd (se kartor nedan). Kör gärna på andra tider om du har möjlighet!

Hur pass ansträngd trafiksituationen blir hänger på trafikmängden, som i nuläget är lägre än vanligt på grund av coronapandemin. Håll dig uppdaterad om det aktuella trafikläget via appen Trafiken.nu.

I kartorna nedan finns rödmarkerade pilar som visar vilka sträckor som det finns risk för köbildning och förlängda restider. Tänk på detta när du väljer resväg.

Karta som visar med röda pilar var man kan förvänta sig köbildning under morgonen i och med arbetena på Älvsborgsbron och i Götatunneln.

 

Karta som visar med röda pilar var man kan förvänta sig köbildning under eftermiddagar i och med arbetena på Älvsborgsbron och i Götatunneln.

 

Glöm inte heller bort att du numera kan ta dig mellan fastlandet och Hisingen via nya Marieholmstunneln – om detta är ett bra alternativ beror såklart på vart du ska.

Påfarter stängs för bilar

Precis som tidigare år stängs också påfarterna till Älvsborgsbron från Högsboleden och Ivarsbergsmotet för biltrafik och hålls endast öppna för bussar, taxi och serviceresor-fordon (se kartan längst upp). Syftet med dessa åtgärder är att prioritera kollektivtrafiken.

Du som brukar använda påfarten från Högsboleden för att komma upp på bron får istället välja Västerleden eller Oscarsleden, och du som brukar köra upp på bron från Ivarsbergsmotet får leta dig ut på väg 155.

En annan sak som består är att busstrafiken från Oscarsleden upp mot Älvsborgsbron prioriteras genom ett busskörfält. Samma sak gäller från Västerleden.

Gång- och cykelbana stängd

Gång- och cykeltrafiken på bron påverkas av underhållsarbetet genom att den östra gång- och cykelbanan, alltså den närmast staden, är stängd sedan en tid tillbaka. Istället är den västra gång- och cykelbanan dubbelriktad. Eftersom denna gång- och cykelbana är relativt smal uppmanas du att ta det extra försiktigt och visa hänsyn till mötande trafik.

Enligt planerna ska den östra gång- och cykelbanan förbli stängd fram till hösten 2021.

Från den 9 maj kan du också välja gång- och cykelbanan på den nya Hisingsbron för att ta dig mellan fastlandet och Hisingen. Detta är en gång- och cykelbana som är bredare och lägre än den på Götaälvbron.

Detta ska göras

I korta drag handlar underhållsarbetet om att vägbanan på bron ska rustas upp och få nya tätskikt, ny beläggning, nya betongskarvar samt ny mittbarriär.

Underhållsarbeten i mindre omfattning kommer att förekomma på Älvsborgsbron även de kommande åren, men de väntas inte få någon större påverkan på trafiken.

Trafikverkets information om underhållsarbetet på Älvsborgsbron. 

Sammanfattning över trafikförändringarna:

 • De två mittersta körfälten stängs på Älvsborgsbron – ett i varje riktning.
 • Påfarterna till Älvsborgsbron från Högsboleden och Ivarsbergsmotet stängs för biltrafik och hålls endast öppna för bussar, taxi och serviceresor-fordon. Detta för att prioritera kollektivtrafiken.
 • Biltrafiken från Oscarsleden får ett eget körfält upp på bron och från Västerleden vävs två körfält ihop till ett innan bron.
 • Det vänstra öppna körfältet i varje riktning blir smalare. Därför rekommenderas endast biltrafik att köra i detta körfält.
 • Hastigheten över bron sänks till 40 kilometer i timmen.
 • Den östra gång- och cykelbanan (stadssidan) är stängd och gång- och cykeltrafiken är dubbelriktad på den västra sidan (havssidan). Detta gäller fram till hösten 2021.

Tips till trafikanterna:

Arbeten på Älvsborgsbron och i Götatunneln pågår samtidigt vilket innebär en kraftig trafikpåverkan – därför är det extra viktigt att vi tillsammans hjälps åt för att upprätthålla en så bra framkomlighet som möjligt. Här är några råd på vägen.

 • Försök att åka på annan tid än under rusningstid.
 • Glöm inte bort Marieholmstunneln som ett alternativ.
 • Respektera de sänkta hastighetsgränserna över bron. Kör försiktigt!
 • Kolla trafikläget i Trafiken.nu-appen innan du ger dig ut på vägarna.
 • Ta en extra titt på skyltarna.

Läs också