Direkt till innehåll

Så påverkas trafiken av arbetet på Älvsborgsbron

1 / 3

Fram till den 29 augusti pågår underhållsarbeten på Älvsborgsbron, som påverkar trafiken på olika sätt. Vi förklarar hur!

Älvsborgsbron är över 50 år gammal och behöver regelbundet restaureras för att hålla en godkänd standard. Under de två föregående somrarna har därför ett omfattande underhållsarbete pågått på bron. I år har det blivit dags för den tredje och sista etappen.

Ett körfält är stängt i varje riktning

Den 16 april inleddes årets stora underhållsarbete på Älvsborgsbron och pågår dygnet runt fram till den 29 augusti. Trafiken över bron påverkas på olika sätt – räkna med längre restider under morgon och eftermiddag.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar att körfält och påfarter stängs på och kring Älvsborgsbron.

 

I år är det de två mittersta körfälten som är stängda – detta betyder att arbetarna på bron har trafik på båda sidor om arbetsområdet. För allas säkerhet är hastigheten sänkt till 40 kilometer i timmen. Var vänlig att respektera hastighetsgränsen och kör försiktigt.

Sedan är det vänstra körfältet i respektive riktning smalare än normalt – därför rekommenderas endast biltrafik att använda detta körfält.

Precis som förra året samsas trafiken från Västerleden, alltså från Mölndalshållet, i ett körfält istället för två upp på bron. Och trafiken från Oscarsleden har ett eget körfält upp på bron, vilket betyder att det även i år inte sker några vävningar på bron.

Arbeten i Götatunneln samtidigt

I år ser det också lite annorlunda ut då arbeten på Älvsborgsbron och i Götatunneln pågår samtidigt under flera månader. Utifrån trafikanalyser – baserade på normala trafikflöden före coronapandemin – är bedömningen att framkomligheten kan påverkas negativt under både morgon och eftermiddag med längre restider som följd (se kartor nedan). Kör gärna på andra tider om du har möjlighet!

Hur pass ansträngd trafiksituationen är hänger på trafikmängden, som i nuläget är lägre än vanligt på grund av coronapandemin. Håll dig uppdaterad om det aktuella trafikläget via appen Trafiken.nu.

I kartorna nedan finns rödmarkerade pilar som visar vilka sträckor som det finns risk för köbildning och förlängda restider. Tänk på detta när du väljer resväg.

Karta som visar med röda pilar var man kan förvänta sig köbildning under morgonen i och med arbetena på Älvsborgsbron och i Götatunneln.

 

Karta som visar med röda pilar var man kan förvänta sig köbildning under eftermiddagar i och med arbetena på Älvsborgsbron och i Götatunneln.

 

Glöm inte heller bort att du numera kan ta dig mellan fastlandet och Hisingen via nya Marieholmstunneln – om detta är ett bra alternativ beror såklart på vart du ska.

Påfarter stängs för bilar
Precis som tidigare år är också påfarterna till Älvsborgsbron från Högsboleden och Ivarsbergsmotet stängda för biltrafik och hålls endast öppna för bussar, taxi och serviceresor-fordon. Syftet med dessa åtgärder är att prioritera kollektivtrafiken.

Du som brukar använda påfarten från Högsboleden för att komma upp på bron får istället välja Västerleden eller Oscarsleden, och du som brukar köra upp på bron från Ivarsbergsmotet får leta dig ut på väg 155.

Busstrafiken från Oscarsleden upp mot Älvsborgsbron prioriteras genom ett busskörfält. Samma sak gäller från Västerleden.

Gång- och cykelbana stängd
Gång- och cykeltrafiken på bron påverkas av underhållsarbetet genom att den östra gång- och cykelbanan, alltså den närmast staden, är stängd sedan en tid tillbaka. Istället är den västra gång- och cykelbanan dubbelriktad. Eftersom denna gång- och cykelbana är relativt smal uppmanas du att ta det extra försiktigt och visa hänsyn till mötande trafik.

Enligt planerna ska den östra gång- och cykelbanan förbli stängd fram till hösten 2021.

Från den 9 maj kan du också välja gång- och cykelbanan på den nya Hisingsbron för att ta dig mellan fastlandet och Hisingen. Detta är en helt ny gång- och cykelbana som är bredare och lägre än den på Götaälvbron.

Detta ska göras
I korta drag handlar underhållsarbetet om att vägbanan på bron ska rustas upp och få nya tätskikt, ny beläggning, nya betongskarvar samt ny mittbarriär.

Underhållsarbeten i mindre omfattning kommer att förekomma på Älvsborgsbron även de kommande åren, men de väntas inte få någon större påverkan på trafiken.

Trafikverkets information om underhållsarbetet på Älvsborgsbron.

Sammanfattning över trafikförändringarna:

 • De två mittersta körfälten på Älvsborgsbron är stängda – ett i varje riktning.
 • Påfarterna till Älvsborgsbron från Högsboleden och Ivarsbergsmotet är stängda för biltrafik och hålls endast öppna för bussar, taxi och serviceresor-fordon. Detta för att prioritera kollektivtrafiken.
 • Biltrafiken från Oscarsleden har ett eget körfält upp på bron och från Västerleden vävs två körfält ihop till ett innan bron.
 • Det vänstra öppna körfältet i varje riktning är smalare. Därför rekommenderas endast biltrafik att köra i detta körfält.
 • Hastigheten över bron är sänkt till 40 kilometer i timmen.
 • Den östra gång- och cykelbanan (stadssidan) är stängd och gång- och cykeltrafiken är dubbelriktad på den västra sidan (havssidan). Detta gäller fram till hösten 2021.

Tips till trafikanterna:

Arbeten på Älvsborgsbron och i Götatunneln pågår samtidigt vilket innebär en kraftig trafikpåverkan – därför är det extra viktigt att vi tillsammans hjälps åt för att upprätthålla en så bra framkomlighet som möjligt. Här är några råd på vägen.

 • Respektera de sänkta hastighetsgränserna över bron. Kör försiktigt!
 • Försök att åka på annan tid än under rusningstid.
 • Glöm inte bort Marieholmstunneln som ett alternativ.
 • Kolla trafikläget i Trafiken.nu-appen innan du ger dig ut på vägarna.
 • Ta en extra titt på skyltarna.

Läs också