Direkt till innehåll

Götaälvbron mot centrum stängs nattetid

Den 12-14 april är Götaälvbron i riktning mot centrum samt Södra Sjöfarten avstängda nattetid. Kollektiv-, gång- och cykeltrafik berörs inte.

Avstängningen gäller alltså den 12-14 april under kvälls- och nattetid mellan klockan 21:00 och 06:00. All fordonstrafik på Södra Sjöfarten och Götaälvbron i riktning mot centrum berörs förutom kollektivtrafiken. Även gång- och cykeltrafiken kommer fram som vanligt.

Trafiken som kommer från Hisingen och ska mot centrum hänvisas till Tingstadstunneln. Trafiken på Södra Sjöfarten leds om via Västra Sjöfarten. Följ skyltning på plats och välj om möjligt annan väg.

Orsaken till avstängningen är att projektet med den nya Hisingsbron har stött på gamla stadsmurar inom sitt arbetsområde. Dessa måste rivas då de står i vägen för spontarbeten, varför trafiken alltså måste stängas av.

Läs också