Direkt till innehåll

Hallå där, Maria Ackerot!

Hallå där, Maria Ackerot – enhetschef på trafikkontoret. Med 32 miljoner i stöd från Trafikverket ska Göteborgs Stad utveckla sex olika pendelcykelstråk, hur har urvalet gjorts?

– Ett av kraven när vi sökte bidraget, stadsmiljöavtalet för cykelåtgärder, var att det skulle vara cykelåtgärder som ska vara klara under 2022. Cykelsatsningarna ska gynna det hållbara resandet. Det flesta cykelåtgärder som vi gör inom Göteborgs Stad finns med i Cykelprogrammet som våra politiker beslutade om 2015. De sex pendelcykelstråk som nu valts ut är sådana som tidsmässigt passar bäst att utföra.

Hur kommer det sig att Göteborgs Stad valt att satsa på att utöka pendelcykelstråken? Och vad menas med pendelcykelstråk?

– Pendelcykelstråk har cykelbanor som har högre standard. Cykelbanan är ofta bredare och separerad från gångtrafiken för att öka framkomligheten och säkerheten för oskyddade trafikanter, som cyklister ju är. Utökandet av pendelcykelstråk i Göteborg styrs av efterfrågan men också möjligheten att utöka pendelcyklingen när staden växer och fler flyttar in.

Varför är det viktigt att öka cyklandet i Göteborg?

– Det är viktigt för att staden växer. Fram till 2035 beräknas Göteborg få 150 000 nya invånare och cirka 80 000 nya arbetsplatser. För att erbjuda möjligheten att ta sig till jobbet på ett effektivt, hållbart och miljömässigt sätt behöver vi bygga för att möjliggöra pendelcykling.

Hur kommer cyklister i Göteborg märka av denna satsning?

– Förstamajgatan i Kortedala är ett av de sex stråk som delvis bekostas av stadsmiljöavtalet. Där finns det idag ingen cykelbana utan som cyklist tvingas man ut i gatan. En ny gång- och cykelbana gör det attraktivt för fler att cykla och ökar säkerheten för både gående och cyklister i området. Ett annat stråk är Mölndalsvägen där vi breddar de befintliga cykelbanorna och gör det säkrare att cykelpendla mellan Göteborg och kranskommunerna.

Vad betyder det här för Göteborg som cykelstad?

– Det betyder jättemycket. Trafikkontoret i Göteborgs Stad är generellt bra på att söka medfinansiering, bland annat statligt stöd. Det gör att stadens skattepengar kan nyttjas till fler cykelbanor eller något helt annat i staden.

Läs också: Göteborg får 32 miljoner för utbyggnad av cykelbanor

 På Trafikverkets hemsida finns mer information om stadsmiljöavtal för cykelåtgärder

 

Läs också