Direkt till innehåll

Här är de största trafikhändelserna i sommar

Två stora pågående trafikhändelser: fram till den 15 augusti går inga spårvagnar över Göta älv och två av sex körfält är avstängda på Älvsborgsbron fram till den 29 augusti.

Två stora pågående trafikhändelser: fram till den 15 augusti går inga spårvagnar över Göta älv och två av sex körfält är avstängda på Älvsborgsbron fram till den 29 augusti.

I sommar startar eller pågår fler stora trafikhändelser som kan vara bra att känna till. Vi har listan!

I Göteborgsregionen pågår flera stora byggnationer och underhållsarbeten som påverkar trafikanter och resenärer i kollektivtrafiken på olika sätt.

Vissa av de trafikpåverkande arbetena har redan startat, andra inleds under sommaren. Här radar vi upp de största trafikhändelserna i sommar som kan vara bra att planera sin resa utefter.

Uppgifterna nedan är preliminära och kan komma att ändras.

Tågtrafiken ställs in på flera sträckor

I Olskroken pågår arbeten med att bygga planskilda järnvägsspår för anslutning till Västlänken. Sedan i april är all tågtrafik på Norge-Vänerbanan mellan Gamlestaden och Göteborg inställd och resenärer hänvisas till ordinarie spårvagns- och busstrafik.

Den 27 juni-18 juli utökas arbetet vid Olskroken och kommer då även att påverka Bohusbanan och Västra Stambanan på olika sätt. Kolla info om din resa hos ditt tågbolag eller Västtrafik.

Från den 19 juli och fram till oktober är det endast tågtrafiken mellan Göteborg och Älvängen (Alependeln) som vänder i Gamlestaden.

Biltrafik vid Järntorget leds om

Byggnationen av Masthuggskajen pågår för fullt och under cirka ett halvår ska ledningsarbeten utföras på Järnvågsgatan vid Järntorget. Detta innebär begränsad framkomlighet och omledningar i perioder – främst för biltrafiken i området.

Arbetet utförs i olika etapper, där den första startar den 21 juni och pågår till den 2 juli. Under den här perioden stängs biltrafiken österut mot Nya Allén vid Järntorget.

Alltså – varken bilister från Linnégatan eller Järnvågsgatan kan svänga in på Nya Allén vid Järntorget. Trafiken leds istället om via Emigrantvägen, Heurlins Plats och vidare på Pusterviksgatan. Följ orange vägvisning.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar vilken sträcka på Nya Allén som är avstängd, plus omledningsväg för trafiken från Linnégatan och Järnvågsgatan.

Spårvagnsstopp över Göta älv och på Linnégatan

Den 12 juni-15 augusti går ingen spårvagnstrafik över Göta älv och resenärer får istället åka buss. På Hisingen går spårvagnar mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Länsmansgården.

Under samma period är hållplats Lilla Bommen indragen i båda riktningar, vilket innebär ändrade körvägar och därmed också ändrade hållplatslägen.

Utöver detta utförs ett spårarbete på Linnégatan – mellan Olivedalsgatan och Linnéplatsen – den 12 juni-1 augusti. Därmed kör inga spårvagnar varken via Linnégatan eller Handelshögskolan under den här perioden. Linjerna 1, 2 och 6 kör andra vägar och resenärerna får åka ersättningsbuss på den aktuella sträckan.

Under de nästkommande veckorna, den 2-15 augusti, påverkas istället spårvagnstrafiken på sträckan Sahlgrenska-Marklandsgatan. Även här ersätter bussar.

Räkna med ett extra byte och något längre restid. Sök alltid din resa i appen Västtrafik To Go.

Dubbelriktad trafik i Götatunneln

På grund av förstärkningsarbeten i Götatunneln är det norra tunnelröret stängt. Trafiken leds dubbelriktad i det södra röret med ett körfält öppet i varje riktning. Detta betyder att det är stor trafikpåverkan på E45 i båda riktningar och minskad kapacitet i och kring tunneln – välj därför annan väg om du har möjlighet. Försök också att undvika högtrafik morgon och eftermiddag.

Dubbelriktningen avslutas den 20 augusti.

Tidigare artikel hos Trafik Göteborg om Götatunnelns dubbelriktning.

Klicka på kartan för större bild: 

Karta som visar hur trafiken leds dubbelriktad i Götatunnelns södra rör samt ett rött kryss för att visa att påfarten mot Götatunneln från Lilla Bommen-motet stängs.

Två körfält stängda på Älvsborgsbron

Underhållsarbeten pågår på Älvsborgsbron och ett körfält är stängt i varje riktning. Dessutom är påfarterna till Älvsborgsbron från Högsboleden och Ivarsbergsmotet stängda för biltrafik och hålls endast öppna för bussar, taxi och serviceresor-fordon.

Tänk också på att hastigheten över bron är sänkt till 40 kilometer i timmen. Detta för att du, dina medtrafikanter och – inte minst – vägarbetarna ska komma hem välbehållna till nära och kära. Så respektera hastighetsgränsen och skapa en trygg trafikmiljö för alla.

Arbetena är klara den 29 augusti.

Tidigare artikel hos Trafik Göteborg om underhållsarbetena på Älvsborgsbron.

Klicka på kartan för större bild: 

Karta som visar att körfält och påfarter stängs på och kring Älvsborgsbron.

Begränsad framkomlighet i Centralenområdet

I området kring Centralen pågår stora byggnationer som Hisingsbron och Västlänken – samtidigt som Götatunneln är dubbelriktad. Därför får bilister räkna med begränsad framkomlighet – ha detta i åtanke om du exempelvis ska lämna eller hämta någon vid Centralens korttidsparkering.

Allt om trafiken i Centralenområdet.

Sänkt hastighet på Nordreälvbron

Arbeten pågår på Nordreälvbron i Kungälv. Dels byggs ett busskörfält, dels utförs flera underhålls- och renoveringsåtgärder. Detta innebär smalare körfält och periodvis sänkt hastighet.

Tidigare artikel hos Trafik Göteborg om renoveringen av Nordreälvbron.

Omledningar längs E20

E20 genom Västra Götaland byggs ut till motorväg, motortrafikled eller mötesfri landsväg med mitträcke för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Arbetet är uppdelat i etapper och trafiken påverkas på olika sätt beroende på vilken sträcka det gäller, men främst handlar det om sänkt hastighet och omledningar.

Trafikverkets information om ombyggnationen av E20.

Smalare körfält på Säröleden (väg 158)

Flera arbeten pågår på Säröleden (väg 158) mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet – därmed råder begränsad framkomlighet med periodvis sänkt hastighet och smalare körfält. Arbetet väntas bli klart under sommaren.

Trafikverkets information om väg 158.

Trafikstopp på södra delen av Hisingsleden

Byggnationen av Halvors länk, en direktlänk mellan Hisingsleden och Ytterhamnsmotet, samt breddningen av södra delen av Hisingsleden pågår för fullt. Trafiken påverkas genom sänkt hastighet och smalare körfält.

På grund av en husbyggnation pågår även sprängningar längs Hisingsleden, vilket innebär att trafiken på leden stoppas i cirka fem minuter. Stoppen sker max två gånger om dagen mellan klockan 09 och 14 samt mellan klockan 19 och 21.

Sprängningarna väntas pågå till september.

Trafikverkets information om Hisingsleden och Halvors länk.

Beläggningsarbeten

Under sommaren görs ett flertal beläggningsarbeten. Nedan finns ungefärliga tidpunkter redovisade. Observera att dessa är preliminära och väderberoende.

E20, Kastenhofsmotet-Floda

Nattarbete, klockan 20:00-05:00. Sänkt hastighet på dagtid. Utförs någon gång under perioden juni-augusti.

E45, Lödöse-Alvhem, båda riktningar

Kvälls- och nattarbete, klockan 19:00-05:00. Utförs någon gång under perioden juli-september.

E6, Klarebergsmotet

Eventuellt utförs beläggningsarbeten vid Klarebergsmotet någon gång under perioden juni-augusti.

E6, Tingstadsmotet-Backadalsmotet

Nattarbete, klockan 22:00-05:00. Utförs någon gång under perioden juli-september.

E6, Ödsmål-Ljungskile

Kvälls- och nattarbete, klockan 19:00-05:00. Utförs någon gång under perioden juli-september.

Väg 40, Kallebäcksmotet-Delsjömotet, båda riktningar

Nattarbete, klockan 20:00-05:00. Sänkt hastighet på dagtid. Utförs någon gång under perioden juni-augusti.

Mer information om respektive arbeten finns på projektets hemsida. 

Hisingsbron
Västlänken
Älvsborgsbron
Masthuggskajen
Olskroken planskildhet
Nordreälvbron
E20
Väg 158
Hisingsleden och Halvors länk

Läs också