Direkt till innehåll

Här är de största trafiknyheterna i vinter och vår

Vill du veta vad som händer i Göteborgstrafiken framöver? Kolla då in vår lista!

Under vintern och våren fortsätter flera stora byggprojekt att påverka Göteborgstrafiken på olika sätt. Samtidigt inleds en omfattande renovering av Tingstadstunneln, vilket kommer att ge stora effekter på trafiksystemet.

Här är listan över de största trafikhändelserna från januari och fram till och med maj 2022.

Informationen är endast övergripande och fler detaljer om respektive händelser kommer i separata nyheter när det närmar sig. Notera också att uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras.

Tjörnbron stängs vissa nätter

I slutet av januari/början av februari väntas ett underhållsarbete starta på Tjörnbron, vilket innebär att trafiken över bron påverkas på olika sätt beroende på tidpunkt. Under alla dagar i veckan dygnet runt hålls endast ett körfält öppet i varje riktning och hastigheten sänks till 50 kilometer i timmen.

Undantaget gäller vissa vardagsnätter mellan klockan 23.00 och 04.30 då bron stängs helt för fordonstrafik. Gång- och cykeltrafik samt räddningstjänst kommer fram förbi arbetsområdet.

Sprängstopp vid Korsvägen

I mitten av februari inleds sprängningar vid Korsvägen för bygget av Västlänken. Sprängningarna utförs vardagar och medför att all trafik förbi Korsvägen stoppas i cirka 10 minuter mellan klockan 10.00 och 10.30 samt mellan klockan 12.30 och 13.00.

Stoppen gäller dock inte för biltrafiken från Örgrytevägen till Skånegatan samt gång- och cykeltrafiken i östvästlig riktning (mellan Örgrytevägen och Södra Vägen).

Sprängningarna väntas pågå fram till våren 2023.

E45 i centrala Göteborg stängs i två veckor

Från den 11 februari klockan 21.00 till och med den 27 februari stängs E45 i centrala Göteborg – närmare bestämt i höjd med Lilla Bommen. Detta innebär att trafiken leds om på lokala gator mellan Stationsmotet och Lilla Bommen-motet. Alltså kommer Götatunneln att vara öppen under avstängningen. Orsaken är rivningen av Götaälvbron.

Vissa anslutningar i Brunnsbomotet stängs

I mars/april stängs vissa anslutningar i Brunnsbomotet. Dels handlar det om påfarten från Brunnsbomotet mot E6 norrut/Marieholmstunneln/Tingstadstunneln. Dels handlar det om avfarten från Lundbyleden – i östergående riktning – till Brunnsbomotet.

Inställda tågavgångar

Under påskhelgen den 15-18 april och Kristi Himmelsfärdshelgen den 26-29 maj påverkas tågtrafiken på Västra Stambanan, Norge-/Vänerbanan och Bohusbanan på grund av banarbete vid Olskroken planskildhet.

E6 genom Göteborg stängs helt en helg

Helgen den 22-24 april stängs E6 genom Göteborg mellan Olskroksmotet och Ringömotet, vilket alltså inkluderar Tingstadstunneln. Trafiken hänvisas till andra älvförbindelser. Orsaken är rivning av en järnvägsbro över E6, samtidigt inleds renoveringen av Tingstadstunneln.

Dubbelriktad trafik i Tingstadstunneln

Från den 25 april är det dubbelriktad trafik i Tingstadstunnelns ena rör. E6-trafiken hänvisas till Tingstadstunneln och all annan trafik (till/från Lundbyleden, E20, E45) hänvisas till Marieholmstunneln.

Renoveringen väntas pågå till hösten 2023.

Begränsningar på E6 under flera helger

Från och med maj väntas helgarbeten starta på E6 mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet, vilket innebär att ett körfält stängs i varje riktning. Detta gäller dygnet runt under de aktuella helgerna.

Pågående arbeten

Redan idag pågår trafikpåverkande arbeten på vissa platser i Göteborg med omnejd. Här är ett urval:

– Sprängningar vid Kallebäcksmotet stoppar trafiken på E6 varje vardag vid lunchtid i korta intervaller.

– Arbeten på Hisingsleden påverkar trafiken genom korta sprängstopp, sänkt hastighet och smalare körfält.

– Bygget av Masthuggkajen påverkar trafiken kring Järntorget. Bland annat är högersvängen från Oscarsleden mot Järntorget i Järntorgsmotet stängd.

– Västlänken-byggnationen i centrala Göteborg begränsar framkomligheten i området. Dels är Nils Ericsonsgatan stängd för genomfartstrafik söderut, dels är Bergslagsgatan stängd i båda riktningar.

Tidigare artikel om trafikstoppen på E6 vid Kallebäck.

Tidigare artikel om arbetena på Hisingsleden.

Tidigare artikel om trafiken kring Järntorget.

Tidigare artikel om Nils Ericsonsgatan.

Tidigare artikel om Bergslagsgatan.

Läs också