Direkt till innehåll

Nyheter

Vy:
Visa stor listvy Visa liten listvy

Missa inte: Nils Ericsonsgatan är stängd

Nils Ericsonsgatan är för tillfället stängd för genomfartstrafik. Avstängningen gäller till den 1 juni och innebär stora förändringar för biltrafiken i området

Bergslagsgatan stängs vid Regionens hus

Måndagen den 11 januari stängs Bergslagsgatan för genomfartstrafik. Stängningen påverkar inte minst E45-trafiken österifrån som ska till centrum/Nordstan

Fortsatta arbeten vid Nils Ericsonsgatan

Ledningsarbetena vid Nils Ericsonsgatan fortsätter fram till december – fast nu på en annan plats. Gång- och cykeltrafiken påverkas

Tillfälliga stopp på Nils Ericsonsgatan

Fredagen den 7 augusti sker ett flertal tillfälliga trafikstopp på Nils Ericsonsgatan i riktning mot Hisingen. Var ute i god tid!

Flera trafikstopp på Nils Ericsonsgatan

Den 22-24 juni stoppas all trafik på Nils Ericsonsgatan mot Hisingen flera gånger varje dag. Ha några minuter tillgodo!

Arbeten påverkar all trafik på Nils Ericsonsgatan

I sommar pågår ledningsarbeten på Nils Ericsonsgatan, som berör all trafik mot Hisingen. Störst påverkan sker den 8-10 augusti då trafiken stoppas i korta perioder

Tillfälliga stopp vid Skansen Lejonet

Måndagen den 4 maj inleds sprängningar vid Skansen Lejonet, vilket innebär korta trafikstopp varje vardag