Direkt till innehåll

Nyheter

Vy:
Visa stor listvy Visa liten listvy

Ny gångväg genom Nils Ericsonterminalen

Brukar du gå mellan Centralen och Gullbergsstrand? Från den 14 april leds du genom Nils Ericsonterminalen för att komma vidare mot rondellen norr om Centralen

Flera förändringar vid Korsvägen

I år händer det mycket kring Korsvägen. Närmast stängs ett körfält på Skånegatan, snart stängs ett körfält på Örgrytevägen och i vår stängs ytterligare vägar

Smalare på Rosenlundsgatan

Från och med den 27 oktober är Rosenlundsgatan avsmalnad på grund av ledningsarbeten. All trafik kommer alltid fram

Trafikpåverkan i Allén

Arbeten har inletts i korsningen Södra Allégatan/Sprängkullsgatan, vilket påverkar samtlig trafik

Montering av vägräcke påverkar E6-trafik

Under helgen den 18-20 oktober utförs arbeten längs E6 vid Kallebäcksmotet nattetid, som påverkar trafiken på E6 i södergående riktning

Götaleden österut stängs på nytt

Helgen den 18-21 oktober är E45 österut, mellan Lilla Bommen och Stationsmotet, åter helt stängd. Trafiken leds om - stor risk för köer i Götatunneln och Centralenområdet

Nu öppnar gångvägen på Kruthusgatan

På måndag morgon den 30 september öppnar den tidigare stängda delen av Kruthusgatans gång- och cykelväg – men endast för gående

Götaleden stängs österut

Helgen den 27-30 september är E45 österut, mellan Lilla Bommen och Stationsmotet, helt stängd. Trafiken leds om - stor risk för köer i Centralenområdet

Nya vägar vid Eklandagatan-Södra Vägen

Inom kort byggs en ny gång- och cykelbana vid Eklandagatan-Södra Vägen. Under hösten sker ytterligare trafikförändringar i området