Direkt till innehåll

Nu öppnar västra gång- och cykelbanan

Från och med den 28 oktober är återigen båda gång- och cykelbanorna över Älvsborgsbron öppna.

I mars stängdes den västra gång- och cykelbanan på Älvsborgsbron på grund av underhållsarbeten. Sedan dess har gång- och cykeltrafiken varit dubbelriktad på den östra gång- och cykelbanan.

Måndagen den 28 oktober öppnar dock den västra gång- och cykelbanan igen, som innebär att gående och cyklister åter har full framkomlighet över bron.

Redan den 16 september återgick biltrafiken på Älvsborgsbron till normalläge, men den västra gång- och cykelbanan har varit fortsatt stängd för att ge utrymme till efterarbeten.

Även de nästkommande två åren ska det ske omfattande underhållsarbeten på Älvsborgsbron med mest trafikpåverkan under sommarmånaderna. Även då kommer den ena av gång- och cykelbanorna att stängas – vilken det blir är ännu inte klart.

Här hittar du mer information om underhållsarbetena på Älvsborgsbron.

Läs också