Direkt till innehåll

Älvsborgsbrons cykelbana får farthinder

Chikan-liknande farthinder sätts upp på Älvsborgsbrons enda återstående cykelbana. Syftet är att öka säkerheten och förhindra olyckor. (Obs: texten har uppdaterats!)

Sedan några veckor tillbaka pågår förberedelser på Älvsborgsbron inför det underhållsarbete som inleds i maj.Som ett led i detta har den östra gång- och cykelbanan – det vill säga den som vetter in mot staden – på Älvsborgsbron stängts.

Endast den västra gång- och cykelbanan, som alltså vetter ut mot havet, är öppen.

Här är cykeltrafiken dubbelriktad, vilket innebär att cyklister måste visa lite extra hänsyn till varandra för att undvika olyckor. Detta var dessvärre något som inträffade i samband med förra årets underhållsarbete på bron, då det på motsvarande sätt också bara fanns en öppen cykelbana.

Snedställda staket sätts upp
För att öka säkerheten, förhindra olyckor och få ned hastigheten sätts nu chikan-liknande farthinder upp på den västra cykelbanan. Hindren består av snedställda ”staket” som placeras ut parvis ungefär var 50:e meter längs hela cykelbanan, och som förses med reflexer och varningsskyltar.

Farthindren kommer att placeras ut så snart som möjligt.

Trafikverket uppmanar alla cyklister att ha förståelse för denna åtgärd och att visa hänsyn till varandra.

Fortsatt stängd till 2021
Den stängda östra gång- och cykelbanan väntas enligt planerna vara fortsatt stängd fram till oktober 2021, vilket är längre än vad som tidigare meddelats.

Orsaken till den förlängda stängningen är att det arbete som ska utföras på bron nästa år är mer komplext och tidskrävande än tidigare års arbeten. Den mest tidseffektiva och ekonomiskt fördelaktiga lösningen uppges därför vara att hålla den stängda gång- och cykelbanan stängd tills hela arbetet på bron är slutfört.

Uppdatering 23 mars 2020: Efter att ha ställt ut farthindren och under några dagar provat hur de fungerar i praktiken har nu Trafikverket bestämt sig för att ta bort hindren. Så här skriver Trafikverket i en kommentar:

“I ett försök att förhindra olyckor genom att sänka hastigheten för cyklister sattes grindar upp som chikaner i förra veckan. Dessa har visat sig inte fungera som avsett utan kommer att plockas bort under dagen (23/3).

Vi kommer åter att utreda om det finns andra sätt som gör trafiken på den dubbelriktade gång- och cykelbanan säkrare. Vi ber om förståelse och vädjar till alla trafikanter att visa hänsyn till varandra och anpassa fart och avstånd!” 

Klicka här för att läsa mer om underhållsarbetet på Älvsborgsbron.

Läs också