Direkt till innehåll

Hallå där, Anette Ekdahl!

1 / 4

Hallå där, Anette Ekdahl – projektledare hos Västtrafik. Hur går det med bygget av nya hållplats Nordstan vid Nils Ericsonsplatsen?

– Det går bra, projektet löper på som planerat. Alla som passerar där just nu ser nog att det är ett omfattande arbete som pågår och att det ser lite stökigt ut, men arbetet går framåt och vi ser fram emot att så småningom få ett nytt och större hållplatsläge.

Ja, det ser onekligen rätt omfattande ut – kan du berätta mer om själva bygget?

– Hållplats Nordstan blir den första hållplatsen i Göteborg med att få ett antal större skärmtak vilka som längst är hela 45 meter långa. Det innebär dels att de är förberedda för de kommande 45-metersspårvagnarna, dels att det underlättar för resenärerna att sprida ut sig inför på- och avstigning. Under varje skärmtak byggs dessutom ett flertal vanliga väderskydd som ihop med skärmtaken ger ett ordentligt skydd mot det berömda göteborgsvädret. Även Station Haga och Station Korsvägen ska för övrigt utformas på likadant sätt.

Något mer du kan berätta om utformningen av hållplatsen?

– Ja, runt hållplatsen ska fyra större informationspelare placeras ut och det kommer även att finnas ett flertal andra infotavlor som tillsammans ska lotsa resenärerna rätt. Så hållplats Nordstan-området kommer att bli en tydligare, enklare och sjysstare plats än vad det har varit tidigare, och vad jag förstår så har Göteborg Stad en förhoppning om att området på sikt också ska bli mer torgliknande än vad det är idag.

Och när kommer den nya hållplats Nordstan vara färdigbyggd?

– Den 16 augusti kommer hållplatsen att börja trafikeras fullt ut med både bussar och spårvagnar, och då är allting klart. Inför det datumet ska spårvagnsspåren till Hisingsbron ha kopplats in, så det är mycket som hänger samman.

Ja, innan dess är det väl mycket annat som händer i sommar med kollektivtrafiken i området?

– Ja, närmast i tiden så stängs hållplats Nordstan i riktning från Hisingen mot centrum den 29 maj. I nuläget är ju redan hållplatsen stängd i riktning mot Hisingen och anledningen till att även den andra riktningen nu stängs är att projektet måste få ordentligt med plats för att kunna bygga klart.

Vad innebär det att hållplatsen stängs helt den 29 maj för resenärerna?

– Att de som idag använder hållplats Nordstan från Hisingen mot centrum måste gå av eller på vid Centralstationen eller Brunnsparken, beroende på hur man ska resa. Mitt tips är att alltid använda Västtrafik To Go-appen vid alla resor man gör förbi det här området i sommar, eftersom det kommer att hända så mycket här.

Och vad händer närmast efter den 29 maj?

– Den 12 juni stängs Götaälvbron för gott och då stängs även spårvagnstrafiken mellan fastlandet och Hisingen. Då inleds slutarbetet med att koppla in spårvagnsspåren på Hisingsbron och då hänvisar vi istället till ordinarie busslinjer eller till de ersättningsbussar vi sätter in mellan fastlandet och Hjalmar Brantingsplatsen. Vi uppmuntrar också de resenärer som kan gå eller cykla att göra det, för att på så sätt lämna plats åt de som verkligen måste åka kollektivt. För gående och cyklister vill jag tipsa om att det i To Go-appen numera finns funktioner där du kan se hur lång tid det tar att gå eller cykla en viss sträcka.

Och när kan man åka spårvagn över älven igen?

– Det blir då som sagt den 16 augusti, då spåren på Hisingsbron har kopplats in och spårvagnarna får börja köra på den nya bron. Så även om det blir lite stökigt i sommar hoppas vi att resenärerna håller ut till den 16 augusti, som blir ett datum att se fram emot både vad det gäller hållplats Nordstan och spårvagnstrafiken.

Läs också