Direkt till innehåll

Ingen spårvagnstrafik över Göta älv

Den 12 juni-15 augusti går det ingen spårvagnstrafik över Göta älv och resenärer får istället åka buss. Räkna med längre restid.

I sommar påverkas resenärer som ska ta sig över Göta älv kraftigt – den 12 juni stängs nämligen Götaälvbron för gott och ingen spårvagnstrafik kör över älven från detta datum och fram till och med den 15 augusti. Från den 12 juni kör alltså alla busslinjer via Hisingsbron.

Avstängningen är nödvändig av två orsaker. Dels måste Götaälvbron börja rivas för att lämna plats för Hisingsbrons kollektivtrafikramp mot Lilla Bommen, dels ska spårvagnsspåren kopplas in på den nya bron.

Bussar ersätter

Under den här sommarperioden får resenärer åka med ersättningsbuss mellan Hjalmar Brantingsplatsen och fastlandet eller någon av de ordinarie busslinjerna för att ta sig över älven. På Hisingen kommer spårvagnar att köra mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Länsmansgården.

Ett annat alternativ är att gå eller cykla över älven via Hisingsbron, som både är lägre och har bredare gång- och cykelbana än Götaälvbron. På så sätt skapar du plats för de som måste åka kollektivt. Detta gäller såklart endast dig som har möjlighet till det.

Lilla Bommen dras in

Den 12 juni sker ytterligare en förändring då hållplats Lilla Bommen dras in i båda riktningar. Detta innebär ändrade körvägar och därmed också ändrade hållplatslägen. Till exempel kommer busslinje 19 och 25 att köra via Operan istället för Brunnsparken i riktning från Hisingen. Räkna med ett extra byte och längre restid.

Du som resenär bör alltid söka din resa i appen Västtrafik To Go – på så sätt får du veta den smidigaste resvägen för just dig.

Hisingsbron öppnar för all kollektivtrafik

Den 16 augusti är arbetena klara och spårvagnarna börjar trafikera Hisingsbron – från och med då går alltså all kollektivtrafik på Hisingsbron. Samtidigt öppnar man upp hållplats Lilla Bommen igen och nya hållplats Nordstan tas i bruk. Därmed avslutas många av de trafikförändringar som varit under sommaren och linjer återgår till ordinarie körvägar.

Under sommaren påverkas också flera spårvagnslinjer av ett spårarbete på Linnégatan. Klicka på länken för mer information.

Inga spårvagnar via Linnégatan.

Läs också