Direkt till innehåll

Många linjer läggs om i centrum

Den 22 maj-11 juni pågår ett spårarbete vid Drottningtorget, som påverkar all kollektivtrafik mellan Brunnsparken och Centralstationen. Sök din resa i appen Västtrafik To Go.

Från den 22 maj till den 11 juni sker ett spårarbete på Norra Hamngatan i anslutning till Drottningtorget, se karta för ungefärlig position. Arbetet påverkar alla bussar och spårvagnar mellan Brunnsparken och Centralstationen och kollektivtrafiken måste läggas om på olika sätt.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar var spårarbetet vid Drottningstorget pågår

Spårvagnslinjer delas upp

Under vardagar klockan 06.00-19.00 delas spårvagnslinjerna 1 och 4 i två delar och stannar inte vid hållplats Centralstationen. Däremot stannar linjerna på ersättningshållplatserna vid Polhemsplatsen och Brunnsparken (se karta ovan). Övrig tid kör spårvagnarna ordinarie väg.

Ändrade hållplatslägen

Allra flest resenärer kommer dock att påverkas av ändrade hållplatslägen vid Brunnsparken och Centralstationen, som blir en följd av att inga linjer kan trafikera Norra Hamngatan. Dessutom kommer linje 16 att stanna vid Lilla Bommen istället för Nordstan i riktning mot Marklandsgatan.

Därför är det viktigt att du håller koll på ditt nya tillfälliga hållplatsläge – detta gör du enklast via appen Västtrafik To Go. Tänk också på att omläggningarna kan medföra ett extra byte och längre restid.

Viss biltrafik påverkas

Under spårarbetet stängs också Kvarnbron för biltrafik söderut, vilket berör de bilister som kommer från Åkareplatsen. Trafiken får istället vända tillbaka mot Åkareplatsen norr om hotell Eggers.

När det gäller gång- och cykeltrafiken så blir passagen förbi arbetsområdet något smalare än normalt. Därför är det bra om gående och cyklister är extra vaksamma just här.

Ytterligare två förändringar

Längre fram, närmare bestämt den 29 maj och 12 juni, sker ytterligare stora förändringar i kollektivtrafiken i centrala Göteborg. Den 29 maj stängs hållplats Nordstan i riktning från Hisingen – sedan tidigare är hållplatsen stängd i motsatt riktning. Alltså kommer hållplatsen att vara helt stängd i båda riktningar, vilket gäller fram till den 16 augusti.

Den 12 juni stoppas all spårvagnstrafik över Göta älv och resenärer får åka med ersättningsbuss eller någon av de ordinarie busslinjerna för att ta sig över älven. Detta gäller också fram till den 16 augusti.

Vi återkommer med mer information om dessa två händelser längre fram.

Läs också